Lasten kuntoutuksen osaaminen

Koulutuksen laajuus

3-5 op

Kohderyhmä

Lasten kanssa työskentelevät kuntoutuksen ammattilaiset

Koulutuksen sisältö

Yleistä infoa koulutuskokonaisuuksista:

Voit koota erilaisista lasten kuntoutuksen koulutuksista laajemman kokonaisuuden oman mielenkiintosi ja osaamistarpeesi mukaan. Kun olet suorittanut saman saman aihealueen koulutuksia sinulle sopivan määrän, voit pyytää koontitodistuksen ko. kokonaisuudesta. Näin saat kerättyä itsellesi laajemman osaamisen ja todistuksen aihealueesta. Koulutuksiin ilmoittaudutaan erikseen ja koulutukset tulee olla käytynä 2 vuoden sisällä ensimmäisestä koulutuksesta. Osallistuja huolehtii itse koontitodistuksen pyytämisestä.

Lasten kuntoutuksen osaaminen 3-6 op

Tähän kokonaisuuteen kuuluvat seuraavat moniammatilliset koulutukset:

 • Lapsen sensomotorinen kehitys ja arviointi 1,5 op
 • Puutteellisin aistein kohti mielekästä tekemistä 1,5 pv
 • Musiikin käyttö kontakti- ja vuorovaikutustaitojen kuntoutuksessa 1 pv
 • Valikoiva puhumattomuus - puherohkeuden vahvistaminen 1,5 op
 • Tunne- ja turvataidot lasten ja nuorten kuntoutuksessa 1 op
 • Tehoa nepsykuntoutukseen: työkalu vanhempainohjaukseen 1 pv
 • Vauvan motorisen kehityksen arviointi AIMS-testin avulla, 1 pv

Lisäksi voit valita seuraavista ammattikohtaisista koulutuksista:

Fysioterapeutit:

 • Lasten TULE-oireet ja fysioterapia: Selkä ja alaraajat 1,5 op

Puheterapeutit:

 • Kättä pidempää - helppojen apuvälineiden käyttö puheen kuntoutuksessa 1 pv

Toimintaterapeutit:

 • Kuule minua! Lapsilähtöiset arviointimenetelmät toimintaterapiassa 1 pv
   

Tutustu tarjonnassa oleviin koulutuksiin: KOULUTUSKALENTERI

 

Siirry takaisin sivun alkuun