Ikääntyneiden kuntoutuksen osaaminen 2024-2025

Ajankohta

01.11.2024 - 31.05.2025

Koulutuksen laajuus

10 op

Ilmoittaudu viimeistään

29.10.2024

Toteutustapa

Online

Kohderyhmä

Kuntoutuksen ja muun sote-alan ammattilaiset ja opiskelijat

Paikkoja

Vapaita paikkoja

Koulutuksen sisältö

Ikääntyneiden moniammatillisen kuntoutuksen osaajaksi!

Laaja-alainen koulutuskokonaisuus ikääntyneiden kuntoutuksesta alkaa loppuvuodesta 2024. Aikataulu selviää heti kesän jälkeen elo-syyskuun aikana! Koulutus toteutuu kokonaan etäyhteydellä 1,5 - 4 h mittaisina webinaareina, jotka myös tallennetaan. Näin osallistuminen mahdollistuu, vaikka jokainen ajankohta ei sopisikaan kalenteriisi. 


Koulutus koostuu neljästä osasta:

OSA 1: Ikääntyminen ja toimintakyky

OSA 2: Kuntoutustarpeen tunnistaminen ja kuntoutumisen edellytykset

OSA 3: Oikea-aikainen ja vaikuttava kuntoutus

OSA 4: Muistisairaudet ja kuntoutus


Koulutuksen tarkempi sisältö:

OSA 1: Ikääntyminen ja toimintakyky 

 • Laaja-alainen näkökulma toimintakykyyn ja toimintakyvyn arviointiin / Heini Liimatta LT, yleislääketieteen erikoislääkäri
  • Ikääntymiseen liittyvät muutokset
  • Ikääntyvän toimintakyvyn laskun tunnistaminen
  • Ennakoivat kotikäynnit elämänlaadun tukemiseksi
    
 • Kognitiivinen ikääntyminen ja sen huomiointi / Anu Määttä, psykologi, psykoterapeutti
   
 • Fyysinen toimintakyky ikääntyessä / Tanja Kulmala, TtM, fysioterapeutti
  • Kaatumisvaaran arviointi sekä kaatumisten ehkäisy
  • Liikuntaharjoittelu, lihasvoima- ja tasapainoharjoittelu
    
 • Ikääntymiseen liittyvät muutokset puhemotoriikassa, kielellisissä taidoissa, äänen tuotossa ja nielemisessä / Peppi Haapala, puheterapeutti, vanhustyön eat, palliatiivisen hoidon ja saattohoidon asiantuntija
  • Nielemisen arviointi
  • Sarkopeeninen dysfagia
    
 • Ravitsemus ja toimintakyky / Kati Laine, TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti
   
 • Mielenterveys vanhuudessa / Anu Määttä, psykologi, psykoterapeutti
  • Iäkkään mielenterveyden tukeminen ja hoito
  • Traumatisoitunut iäkäs sote-palveluissa
    

OSA 2: Kuntoutustarpeen tunnistaminen ja kuntoutumisen edellytykset

 • Kuntoutustarpeen tunnistaminen ja tavoitteiden asettaminen eri vaiheissa kuntoutumista / Heini Liimatta, LT, yleislääketieteen erikoislääkäri
  • Kuntoutusmotivaation muodostuminen ja merkitys
    
 • Kuntoutumisen edellytykset / Esa Jämsen, geriatrian erikoislääkäri, Helsingin yliopiston geriatrian professori
  • Akuuttien ja pitkäaikaisten sairauksien ja oireiden hyvä hoito
  • Kuka on kuntoutujana ja minkälainen ihminen hän on?
    
 • Toimintakyvyn arviointi vaikuttavan kuntoutuksen perustana / Outi Ronkainen, toimintaterapeutti YAMK / Tanja Kulmala, TtM, fysioterapeutti
  • Kuntoutuksen neljä ulottuvuutta
    
 • Toimintakyvyn käynnistyminen / Anneli Willman, toimintaterapeutti AMK
  • Aisti-informaation merkitys
    
 • Moniammatillinen yhteistyö ikääntyneiden kuntoutuksessa / Heini Liimatta, LT, yleislääketieteen erikoislääkäri ja Meri Pekkanen, johtava toimintaterapeutti MSc(OT)   
   

OSA 3: Oikea-aikainen ja vaikuttava kuntoutus

 • Arkivaikuttava kuntoutus ikääntyneen omassa ympäristössä / Meri Pekkanen, johtava toimintaterapeutti MSc(OT)   
  • Kuntoutuksen johtaminen, oikea-aikaisuus, asiakkaaksi tulo ja tutkimusnäyttö
    
 • Kuntoutus konkretiassa - toimintaterapian kotikuntoutus ja hoitajayhteistyö käytännössä / Jenni Heinäharju, toimintaterapeutti
  • Vaikuttava tavoitteenasettelu ja työskentely
  • Moniammatillinen työtapa
  • Käytännön esimerkkejä
    
 • Ravitsemustilan arviointi ja ravitsemushoito osana onnistunutta kuntoutusta / Kati Laine, TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti
  • Kotona asuvan ikääntyneen ravitsemusohjaus ja ravitsemushaasteiden ratkaiseminen
  • Ravitsemusterapeutti osana moniammatillista tiimiä 
    
 • Musiikki ikääntyneen toimintakyvyn tukemisessa / Sari Laitinen, FL musiikkiterapeutti, fysioterapeutti ja psykoterapeutti
  • Mielimusiikki ja elämäntarina
  • Uuden oppiminen ja luovuus
    
 • Voidaanko mennä metsään ikääntyneiden kuntoutuksessa? 
  • Luonto ikääntyneiden kuntoutumisen tukena / Netta Turunen, fysioterapeutti YAMK
    
 • Ikääntyneen seksuaaliterveyden huomioiminen osana kuntoutusta ja hoivaa / Henna Suikki, toimintaterapeutti YAMK, erityistason seksuaaliterapeutti NACS
   
 • Lääkehoito / Esa Jämsen, geriatrian erikoislääkäri, Helsingin yliopiston geriatrian professori
  • Iän tuomien erityispiirteiden huomiointi
  • Monilääkityksen hallinta
    

OSA 4: Muistisairaudet ja kuntoutus

 • Kuntoutuspotentiaali muistisairauden kohdalla / Outi Ronkainen, toimintaterapeutti YAMK / Tanja Kulmala, TtM, fysioterapeutti
  • Muistisairas henkilö kuntoutuksen asiakkaana
  • Muistisairaan toimintakyvyn arviointi ja tavoitteiden laatiminen, toiveiden ja tarpeiden huomioiminen sekä yksilöllinen suunnitelma ja harjoitteet
  • Muistisairaan moniammatillinen kuntoutusprosessi
  • Olemassa olevat kuntoutus- ja tukipalvelut
    
 • Asiakkaan ja ammattilaisen moninaiset eri roolit / Outi Ronkainen, toimintaterapeutti YAMK / Tanja Kulmala, TtM, fysioterapeutti
  • Roolien tunnistaminen ja eri rooleissa toimiminen
    
 • Turvallinen kotiympäristö ja arki: toiminnan ja kuntoutuksen mahdollistajat / Outi Ronkainen, toimintaterapeutti YAMK  / Tanja Kulmala, TtM, fysioterapeutti
  • Omaishoitajan ja läheisen rooli 
  • Muistin ja liikkumisen apuvälineet
    
 • Musiikin muistijäljillä / Sari Laitinen, FL musiikkiterapeutti, fysioterapeutti ja psykoterapeutti
  • Tutkimustietoa ja kokemuksia musiikkiterapian vaikuttavuudesta
    
 • Kuntouttava työote muistisairaan kotihoidossa ja palveluasumisessa / Tanja Kulmala, TtM, fysioterapeutti / Outi Ronkainen, toimintaterapeutti YAMK
   

Koulutukseen kuuluvat tehtävät:

Koulutukseen sisältyy itsenäisen opiskelun tehtäviä, joista osa on webinaarien aiheisiin orientoivia ennakkotehtäviä, joita ei palauteta ja lisäksi yksi palautettava tehtävä jokaisesta koulutuksen osasta eli yhteensä neljä palautettavaa tehtävää. Tehtävissä painotetaan webinaarien sisältöä ja omaa käytännön työtäsi, joten niitä varten ei tarvitse koota tietoa muista lähteistä.


Pidätämme oikeuden muutoksiin, kunnes kaikki aikataulut ja sisällöt ovat varmistuneet. Koulutuksen aikataulut varmistuvat elo-syyskuun 2024 aikana.

Ajankohta

01.11.2024 - 31.05.2025

Hinta

2000 € + alv 25,5 %, Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:n jäsenhinta 1800 € + alv 25,5 %, osallistumismaksu laskutetaan 4 erässä. Opiskelijahinta -50%.

Kouluttaja(t)

Ikääntyneiden kuntoutuksen ja hoidon asiantuntijat

Ilmoittaudu koulutukseen

Tulossa koulutukseen? Katso lisätietoja täältä

Siirry takaisin sivun alkuun