Väitös fysioterapian suoravastaanotosta 31.1.2020

Selkäkipu ajoissa hallintaan fysioterapeutin vastaanotolla (Eira Karvonen)

Varhainen selkäkipuun puuttuminen ehkäisee kivun pitkittymistä, kroonistumista ja vähentää sairauspoissaoloja työstä. Suomessa toteutetaan käytäntöä, jossa selkäkipua poteva henkilö voi myös julkisella sektorilla päästä suoraan fysioterapeutin vastaanotolle ilman lääkärillä käyntiä. Eira Karvonen tutki väitöstyössään fysioterapian toteutusta ja selkäkipuasiakkaiden ja fysioterapeuttien kokemuksia fysioterapeuttien suoravastaanottokäytännöstä, jota vuoden 2020 alusta noudatetaan myös työterveydessä.

Selkäkivut ja niihin liittyvät toiminnalliset haitat ovat Suomessa tilastojen mukaan toiseksi suurin syy varhaiseen työkyvyttömyyteen ja terveydenhuollon suuriin kustannuksiin. Karvosen väitöstutkimuksessa fysioterapeuttien osaamista asiakkaiden tutkimisessa ja yksilöidyssä ohjauksessa täydennettiin ensin lisäkoulutuksella. Fysioterapeuttien osaamista sekä asiakkaiden ja fysioterapeuttien kokemuksia suoravastaanottotoiminnasta selvitettiin  neljällä osatutkimuksella.

Pääkaupunkiseudun ja Keski-Uudenmaan terveyskeskuksissa tehtyjen kyselytutkimusten mukaan kaikki asiakasryhmät (työssäkäyvät, opiskelijat, eläkeläiset, työttömät; yhteensä 80 asiakasta) olivat fysioterapeutilla käyntiinsä erittäin tyytyväisiä. He kokivat tulleensa kuulluksi, saivat ohjeita kipunsa hoitoon ja sen uusiutumisen ehkäisyyn. Kolme kuukautta fysioterapeutilla käynnin jälkeen vain yksi työssäkäyvistä henkilöistä oli sairauslomalla.

Fysioterapeuttien osaaminen suoravastaanottotoiminnassa oli tutkimustulosten mukaan hyvällä tasolla. Fysioterapeutit kokivat työnsä mielekkyyden lisääntyneen, kun asiakkaat olivat heidän mielestään oikeaan aikaan oikeassa paikassa ja ammatillisen osaamisen koettiin olevan hyvässä käytössä.

Tämän vuoden alusta lähtien suoravastaantoiminta käynnistyy myös työfysioterapeuttien vastaanotoille. Asiakas voi siis varata ajan suoraan työfysioterapeutille ilman lääkärillä käyntiä.

– Tutkimustulosteni mukaan tämä uudistus on erittäin hyödyllinen, sillä etenkin työssä käyvät henkilöt kokivat hyötyneensä varhaisesta fysioterapeutilla käynnistä selkäkipunsa hoidossa erittäin paljon. Väitöstutkimukseni tuloksia voidaan hyödyntää Suomen sote-uudistuksen yhteydessä laajemminkin, samoin kuin toteutettaessa fysioterapeuttien suoravastanottoon liittyvää lisäkoulutusta, Karvonen toteaa.

TtM Eira Karvosen terveystieteiden väitöskirjan ”Physiotherapy for Low Back Pain Clients in Direct Access Practice; Competences and Implementations” tarkastustilaisuus pidettiin 31.1.2020 Jyväskylässä. Vastaväittäjänä professori Olavi Airaksinen (Kuopion yliopisto) ja kustoksena professori Ari Heinonen (Jyväskylän yliopisto).

Teksti: Eira Karvonen

Alkuperäinen julkaisu Jyväskylän yliopiston sivuilla.

Julkaisutiedot:

Karvonen, Eira. Physiotherapy for Low Back Pain Clients in Direct Access Practice: Competences and Implementations. Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2020, 66 p. JYU Dissertations 189. ISSN 2489-9003; ISBN 978-951-39-8046-7.

Seuraava suoravastaanottokoulutus fysioterapeuteille käynnistyy kesäkuussa 2020, katso tiedot – haku koulutukseen on käynnissä!

Siirry takaisin sivun alkuun