Kokemuksia suoravastaanottokoulutuksesta

Kokemuksia suoravastaanottokoulutuksesta

Kuntoutuskouluttajat käynnisti suoravastaanottokoulutukset vuonna 2016 yhteistyössä Fysioterapian Konsultointi Paatelma & Karvonen Ky:n kanssa. Suoravastaanottokoulutuksia oli järjestetty jo pitkään julkisella sektorilla ja koulutusta ovat kehittäneet Eira Karvonen ja Markku Paatelma. Tämä koulutus nousi tarpeesta tuoda suoravastaanoton osaamista entistä enemmän myös yksityissektorille. Vuosien saatossa koulutuksen on Kuntoutuskouluttajien kautta käynyt reilut 200 fysioterapeuttia ja tällä hetkellä käynnissä on jo 11. ryhmä. Yksityissektorin lisäksi koulutukseen on osallistunut paljon julkisessa terveydenhuollossa ja työterveydessä työskenteleviä fysioterapeutteja. Kokemukset ovat olleet erittäin hyviä sekä koulutuksen sisällöstä että osaamisen hyödyntämisestä työelämässä.

Toteutimme keväällä 2022 kyselyn suoravastaanottokoulutuksen käyneille. Kysely lähetettiin 149 koulutuksen käyneelle ja siihen vastasi 38 henkilöä. Vastanneista reilu 80 % oli tehnyt suoravastaanottoa työssään, suurin osa yksityissektorilla. Vastausten mukaan koulutus antoi osaamista tule-oireisten asiakkaiden tutkimiseen, vaivojen erotteluun ja kliiniseen päättelyyn.  Tutkiminen ja johtopäätösten tekeminen olivat selkiytyneet sekä terapian suunnittelu helpottunut. Osa vastaajista ei toteuttanut varsinaista suoravastaanottoa, mutta pystyi hyödyntämään osaamista päivittäisessä asiakastyössä tule-asiakkaiden fysioterapiassa.

”Olen käyttänyt lähes päivittäin saamiani oppeja asiakkaiden tutkimisessa ja hoidossa. Varsinaisella suoravastaanottonimellä en ole toiminut, mutta yksityispuolella asiakkaita tulee yhä useammin vastaanotolle ilman lääkärin lähetettä jo muutenkin. Olen suositellut koulutusta kaikille.”

”Suoravastaanottokoulutus oli paras ja monipuolisin täydennyskoulutus ennen kuin sen jälkeen olen erikoistunut omt-fysioterapeutiksi. Se antoi hyvät konkreettiset ja kattavat työkalut tule vaivojen hoitoon.”

Suoravastaanottokoulutus sisältää myös lääketieteen osuuden, jossa perehdytään tule-oireiden erotusdiagnostiikkaan, lääkehoitoon ja kuvantamiseen. Koulutus oli vastaajien mukaan antanut valmiuksia sairauslomatarpeen arviointiin ja lisännyt ymmärrystä lääkkeistä. Osa vastaajista toivoi lisää lääkekoulutusta ja tuota osuutta koulutuksessa onkin laajennettu ja uudistettu vuoden 2021 aikana. Lääketieteen osuudesta vastaa tällä hetkellä fysiatri Jani Takatalo.

Koulutuksen käyneet olivat erityisen tyytyväisiä koulutuskokonaisuuteen, päteviin kouluttajiin ja koulutusmateriaaleihin. Kehitystä toivottiin valtakunnallisesti yhteneviin suoravastaanottokoulutuksen sisältöihin sekä yhteistyöhön suoravastaanoton toteuttamisessa esim. lääkärikeskusten kanssa.

Onnistunut koulutuskokonaisuus vaatii jatkuvaa kehittämistä. Suoravastaanottokoulutusta on uudistettu vuosien varrella kuitenkin niin, että koulutuksen ydin pysyy samana. Sen tarkoituksena on kehittää fysioterapeuttien osaamista tule-asiakkaiden suoravastaanottoon. Keskeisimpinä koulutuksen sisältöinä ovat asiakkaan tutkiminen, oireiden erottelu, kliininen päättely ja asiakkaan ohjaus hänen toimintakykynsä vahvistamisessa tai palauttamisessa ja vaivojen uusiutumisen ehkäisyssä.

Katja Tonteri, ft, TtM, toimitusjohtaja / Suomen Kuntoutuskouluttajat Oy

Eira Karvonenft, OMT, TtT, fysioterapian opettaja / Fysioterapian Konsultointi Paatelma & Karvonen Ky

Siirry takaisin sivun alkuun