Tulevaisuuden osaaminen fysioterapiassa – jatkuva kouluttautuminen avainasemassa

Kuntoutusalan kenttä Suomessa on murroksessa – mitä se tarkoittaa fysioterapeutin osaamistarpeiden näkökulmasta?

Pienet fysioterapiayritykset ovat jäämässä suurten toimijoiden ja ketjujen varjoon. Terveydenhuollosta on tulossa yhä enemmän liiketoimintaa, mikä heijastuu myös fysioterapian asemaan. Fysioterapian taloudellinen kannattavuus saattaa olla matala, ja suurten yritysten asettamat vaatimukset voivat rajoittaa yksittäisten terapeuttien toimintavapautta.

Positiivisena kehityksenä voidaan nähdä suoravastaanottotoiminnan yleistyminen julkisella sektorilla, mikä mahdollistaa fysioterapeuttien suoran kontaktin potilaisiin ilman lääkärin lähetettä. Tämä kuitenkin rajoittuu julkiseen sektoriin, kun taas yksityiselle puolelle pääsevät vain ne, jotka pystyvät maksamaan itse. Tämä kehitys saattaa johtaa kaksijakoiseen terveydenhuoltoon, jossa julkiset palvelut on varattu vähävaraisille ja yksityiset varakkaammille.

Työnantajien vastuu työntekijöidensä terveydestä on kasvamassa, mikä voi olla positiivinen kehitys. Hyvät työnantajat tarjoavat laajempia terveyspalveluja, mikä lisää fysioterapian kysyntää. Asiakkaat arvostavat kokonaisvaltaisia palveluja, mikä voi nostaa fysioterapian arvoa.

Tulevaisuuden osaamistarpeet fysioterapiassa

Liikuntatieteellinen lähestyminen:

Liikuntatieteellisen lähestymistavan suosio on kasvussa, ja se keskittyy voiman, annostelun ja treenin optimointiin. Tämä lähestymistapa sopii erityisesti terveille asiakkaille tai niille, joilla on vähäisiä ongelmia. Kilpailu personal trainereiden ja kuntosalien kanssa kiristyy, mutta fysioterapeutin vahvuus piilee sairauden ymmärtämisessä ja kroonisten vaivojen hoidossa. Fysioterapeuttien tulisi kehittää osaamistaan myös kroonisten sairauksien liikuntaan perustuvassa kuntoutuksessa.

Manuaalinen terapia:

Manuaalisen terapian asema on laskenut, vaikka se on edelleen suositeltu hoitomuoto monissa kansainvälisissä suosituksissa, kuten USA:ssa TULE-ongelmien hoidossa. Fysioterapeuttien tulisi säilyttää ja kehittää manuaalisen terapian taitojaan, koska se on olennainen osa kokonaisvaltaista kuntoutusta.

Kommunikaatio- ja vuorovaikutustaidot:

Hyvät kommunikaatiotaidot ovat yhä tärkeämpiä. Terapeuttien on osattava viestiä tehokkaasti asiakkaiden kanssa, mutta myös  markkinoida osaamistaan muulle yleisölle ja yhteiskunnalle. Taitavat vuorovaikutustaidot voivat parantaa lisäksi hoidon vaikuttavuutta ja asiakkaiden tyytyväisyyttä.

Näyttöön perustuva hoito:

Vaikka näyttöön perustuvasta hoidosta puhutaan paljon, sen soveltaminen käytännössä vaatii syvällistä tietoa ja taitoa. Fysioterapeuttien tulee jatkuvasti päivittää osaamistaan uusimpien tutkimusten ja hoitosuositusten mukaisesti.

Fysioterapian rooli on murroksessa

Kuntoutusalan tulevaisuus edellyttää monipuolista osaamista ja kykyä sopeutua muuttuvaan terveydenhuollon kenttään. Fysioterapeuttien on oltava valmiita kehittämään ja laajentamaan taitojaan, jotta he voivat vastata asiakkaiden tarpeisiin tehokkaasti ja kokonaisvaltaisesti. Yhteistyö muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa sekä jatkuva kouluttautuminen ovat avainasemassa alan tulevaisuuden menestykselle.

Kilpailu personal trainereiden ja muiden liikunta-alan ammattilaisten kanssa edellyttää fysioterapeuteilta syvällistä ymmärrystä sairauksista ja vammoista sekä kykyä tarjota yksilöllistä ja näyttöön perustuvaa hoitoa. Tämä yhdistelmä voi nostaa fysioterapian arvoa ja varmistaa sen aseman tärkeänä osana terveydenhuoltoa.

Fysioterapian rooli osana työterveyshuoltoa ja yritysten tarjoamia terveyspalveluja tarjoaa myös uusia mahdollisuuksia. Hyvät työnantajat, jotka panostavat työntekijöidensä terveyteen, voivat lisätä fysioterapian kysyntää ja tarjota fysioterapeuteille uusia uramahdollisuuksia.

hannu luomajoen henkilökuva

Prof. Dr. Hannu Luomajoki, Dipl. PT OMT

Hannu Luomajoen tulevat koulutukset Kuntoutuskouluttajilla:

Best Practise: Alaselkäkipu – luokittelu, parhaat testit ja fysioterapia 17.-18.2.2025

Best Practise: Niskakipu – luokittelu, parhaat testit ja fysioterapia 19.-20.2.2025

Siirry takaisin sivun alkuun