Musiikkiterapia ja musiikin käyttö kontakti- ja vuorovaikutustaitojen kuntoutuksessa

08.10.2021 @ 09:00 – 16:00 –