Mentalisaatioperustainen työote kuntoutustyössä

Koulutuksen laajuus

1,5 op

Kohderyhmä

Kuntoutusalan ammattilaiset ja opiskelijat

Koulutuksen sisältö

Mentalisaatiolla tarkoitetaan kykyä hahmottaa mielen aktiivista toimintaa itsessä ja toisissa ihmisissä, toisin sanoen pyrkimystä nähdä päällepäin näkyvän käyttäytymisen taakse. Mentalisaatiokyvyllä on keskeinen rooli vaikuttavassa asiakastyössä ja erityisen arvokkaaksi mentalisaatioperustainen työskentely tulee haastavissa asiakaskohtaamisissa. Voimme tulla tietoisiksi mentalisaatiokykyyn vaikuttavista mekanismeista ja näkökulmista sekä aktiivisesti harjoitella sitä.

Mentalisaatioperustainen työote kuntoutuksessa -kokonaisuuteen sisältyy neljä eri koulutusta ennakkotehtävineen. Kokonaisuuden laajuus on 1,5 op ja ilmoittautuminen tapahtuu samasta ilmoittautumislinkistä, josta ilmoittaudutaan kokonaisuuden ensimmäiseen koulutukseen Mentalisaatio ja reflektiivinen kyky.

Kouluttaja: Nina Pyykkönen, PsL, erikoispsykologi, yksilö- ja ryhmäpsykoterapeutti (Valvira, KELA), työnohjaaja STOry, jungilainen coach, Suomen Mentalisaatioinstituutti / Mind Dynamics Oy

Koulutuskokonaisuuden hinta: 750 € + alv 24 %, Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:n jäsenhinta 675 € + alv 24 %

Koulutuskokonaisuuden kaikki koulutukset toteutuvat etäyhteydellä ja soveltuvat kaikille aiheesta kiinnostuneille kuntoutusalan ammattilaisille.


1. Mentalisaatio ja reflektiivinen kyky 7.12.2023 klo 9-15.30

Mentalisaatiolla tarkoitetaan kykyä hahmottaa mielen aktiivista toimintaa itsessä ja toisissa ihmisissä. Toisin sanoen, se on pyrkimystä nähdä päällepäin näkyvän käyttäytymisen taakse ja pohtia, minkälaisia mielen tiloja käyttäytymisen takana on. Mentalisaatio on avain toisen ihmisen ymmärtämiseen: kun ymmärrämme, minkälaiset ajatukset, toiveet, pelot, uskomukset tai kokemukset motivoivat toisen käyttäytymistä, voimme tehokkaasti vähentää toiseen kohdistuvia väärintulkintoja.

Mentalisaatio ei kohdistu vain toisiin ihmisiin, vaan se on myös avain itsen ymmärtämiseen - toisin kuin usein luulemme, ei oma mielemme ole itsellemmekään läpinäkyvä. Mentalisaatio on meissä kaikissa olemassaoleva, luontainen inhimillinen kyky, joka vähenee stressaavissa tilanteissa. Tutustumalla mentalisaatiokyvyn rakennusaineisiin ja lainalaisuuksiin meissä ihmisissä, voimme vahvistaa tätä kykyä itsessämme ja siten osallistua myös toisten ihmisten mentalisaatiokyvyn tukemiseen sekä laajemmin ihmisyhteisöjen terveen ja yhteyksiä rakentavan vuorovaikutuksen ylläpitämiseen.

Koulutuksen tavoite on tutustuttaa kuulijat mentalisaatioteoriaan ja herättää kiinnostus mentalisaatioperustaisen vuorovaikutuksen käyttöönottoon asiakastyössä, työyhteisössä ja organisaatiossa - ja luonnollisesti myös henkilökohtaisessa elämässä.


2. Trauma ja mentalisaatio - ymmärrystä asiakastyön haasteisiin 11.1.2024 klo 9-12.30

Mentalisaatio on meissä kaikissa olemassaoleva, luontainen inhimillinen kyky, joka vähenee stressaavissa tilanteissa ja traumakokemusten seurauksena. Turvattomuuden ja uhan kokemus sammuttaa mentalisaatiokykymme ja pakottaa selviytymismoodiin, minkä seurauksena vuorovaikutus vääristyy ja ihmissuhteet voivat tulehtua tai katketa. Koska traumatisoituminen ei ole “vain psykologinen” ilmiö, vaan vahvasti ihmisen neurobiologiaan ja hermoston toimintaan kytkeytyvä systeeminen kokonaisuus, on meidän erityisen tärkeää ymmärtää biologian ja psykologian lomittaisuutta. Kun ymmärrämme mentalisaatiokyvyn kehittymisen ja sen käyttöön saamisen lainalaisuuksia, voimme auttaa itseämme ja toisia rakentamaan ja ylläpitämään turvallisuuden kokemusta ja terveen vuorovaikutuksen kanavia.

Koulutuksen tavoite on tutkia traumatisoitumista ilmiönä, ja herättää kiinnostus mentalisaatioperustaisen vuorovaikutuksen käyttöönottoon asiakastyössä, työyhteisössä ja organisaatiossa - ja luonnollisesti myös henkilökohtaisessa elämässä.


3. Ryhmät, yhteisöt ja työhyvinvointi 6.2.2024 klo 9-15.30

Kiinnostaako ryhmädynamiikka ja ryhmässä / yhteisössä / organisaatiossa pinnan alla vaikuttavat tiedostamattomat prosessit? Pohditko, miten lähestyä oireilevaa tai kriisiin joutunutta työyhteisöä? Toivoisitko erilaisten ryhmien kanssa työskentelyyn syvällisempää ymmärrystä terapia-, koulutus- ja esihenkilötehtävissä? Haluaisitko oppia soveltamaan mentalisaatiotyöskentelyä ryhmien kanssa? Toivoisitko moniulotteiseen työhösi hieman kättä pidempää?

Mentalisaatiokyvyllä on keskeinen rooli työyhteisön ja sen yksittäisten jäsenten ihmisuhteissa, vuorovaikutuksessa ja työhyvinvoinnissa. Voimme tulla tietoisiksi mentalisaatiokykyyn vaikuttavista mekanismeista yksilön, työyhteisön, johtajuuden ja organisaation näkökulmista ja aktiivisesti harjoitella sitä. Tämä tervehdyttää vuorovaikutusta, motivoi yhteistyöhön sekä vahvistaa ja lähentää ihmissuhteita.


4. Kiintymyssuhteet asiakastyössä 21.3.2024 klo 9-12.30

Kiintymystyylimme viittaa tapaan, jonka avulla olemme elämän uhkaavissa tilanteissa oppineet selviytymään ja palauttamaan turvallisuuden kokemuksemme. Kiintymystyylin synnyttämien selviytymisstrategioiden ymmärtäminen, sekä asiakkaidemme kohdalla että itsessämme, voi auttaa meitä luomaan luottamuksellisemman asiakassuhteen ja tuomaan työskentelyymme terapeuttisia tavoitteitamme edistävää syvyyttä.

Koulutuksen tavoite on käydä läpi kiintymysteoriaa käytännönläheisellä tavalla, pohtia miten voimme hyödyntää ymmärrystämme omasta ja asiakkaan kiintymystyylistä ja liittää tämä ymmärrys terapiatyöskentelyn arkeen esimerkkien avulla.


Tutustu tarjonnassa oleviin koulutuksiin: KOULUTUSKALENTERI

 

Siirry takaisin sivun alkuun