Mentalisaatio ja reflektiivinen kyky

Ajankohta

07.12. - 07.12.2023

Koulutuksen laajuus

1 päivä (osa 1,5 op kokonaisuutta)

Ilmoittaudu viimeistään

05.12.2023

Toteutustapa

Online

Kohderyhmä

Kuntoutusalan ammattilaiset

Paikkoja

Muutama paikka jäljellä

Koulutuksen sisältö

Mentalisaatiolla tarkoitetaan kykyä hahmottaa mielen aktiivista toimintaa itsessä ja toisissa ihmisissä. Toisin sanoen, se on pyrkimystä nähdä päällepäin näkyvän käyttäytymisen taakse ja pohtia, minkälaisia mielen tiloja käyttäytymisen takana on. Mentalisaatio on avain toisen ihmisen ymmärtämiseen: kun ymmärrämme, minkälaiset ajatukset, toiveet, pelot, uskomukset tai kokemukset motivoivat toisen käyttäytymistä, voimme tehokkaasti vähentää toiseen kohdistuvia väärintulkintoja.

Mentalisaatio ei kohdistu vain toisiin ihmisiin, vaan se on myös avain itsen ymmärtämiseen - toisin kuin usein luulemme, ei oma mielemme ole itsellemmekään läpinäkyvä. Mentalisaatio on meissä kaikissa olemassaoleva, luontainen inhimillinen kyky, joka vähenee stressaavissa tilanteissa. Tutustumalla mentalisaatiokyvyn rakennusaineisiin ja lainalaisuuksiin meissä ihmisissä, voimme vahvistaa tätä kykyä itsessämme ja siten osallistua myös toisten ihmisten mentalisaatiokyvyn tukemiseen sekä laajemmin ihmisyhteisöjen terveen ja yhteyksiä rakentavan vuorovaikutuksen ylläpitämiseen.

Koulutuksen tavoite on tutustuttaa kuulijat mentalisaatioteoriaan ja herättää kiinnostus mentalisaatioperustaisen vuorovaikutuksen käyttöönottoon asiakastyössä, työyhteisössä ja organisaatiossa - ja luonnollisesti myös henkilökohtaisessa elämässä.

Koulutuksen ajankohta: torstai 7.12.2023 klo 9-15.30


Huom! Koulutus on osa laajempaa kokonaisuutta: 
 
Mentalisaatioperustainen työote kuntoutustyössä
Laajuus 1, 5 op
 
Kokonaisuus koostuu seuraavista koulutuksista::
 
1. Mentalisaatio ja reflektiivinen kyky (6,5 h)
2. Trauma ja mentalisaatio - ymmärrystä asiakastyön haasteisiin (3,5 h)
3. Ryhmät, yhteisöt ja työhyvinvointi (6,5 h)
4. Kiintymyssuhteet asiakastyössä (3,5 h)
 

Ajankohta

07.12. - 07.12.2023

Hinta

250 € + alv 24 %, Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:n jäsenhinta 225 € + alv 24 %

Kouluttaja(t)

Nina Pyykkönen, PsL, erikoispsykologi, yksilö- ja ryhmäpsykoterapeutti (Valvira, KELA), työnohjaaja STOry, jungilainen coach, Suomen Mentalisaatioinstituutti / Mind Dynamics Oy

Ilmoittaudu koulutukseen

Tulossa koulutukseen? Katso lisätietoja täältä

Siirry takaisin sivun alkuun