Neuropsykologinen ymmärrys kuntoutuksen tukena

Koulutuksen laajuus

1,5-4 op

Kohderyhmä

Kuntoutusalan ammattilaiset

Koulutuksen sisältö

Yleistä infoa koulutuskokonaisuuksista:

Voit koota koulutuksista laajemman kokonaisuuden oman mielenkiintosi ja osaamistarpeesi mukaan. Kun olet suorittanut saman saman aihealueen koulutuksia sinulle sopivan määrän, voit pyytää koontitodistuksen ko. kokonaisuudesta. Näin saat kerättyä itsellesi laajemman osaamisen ja todistuksen aihealueesta. Koulutuksiin ilmoittaudutaan erikseen ja koulutukset tulee olla käytynä 2 vuoden sisällä ensimmäisestä koulutuksesta. Osallistuja huolehtii itse koontitodistuksen pyytämisestä.

Neuropsykologinen ymmärrys kuntoutuksen tukena 5 päivää tai 2-4 op

Tähän kokonaisuuteen kuuluvat seuraavat moniammatilliset koulutukset:

  • Toiminnanohjaus terapiassa 1 op
  • Visuaalinen hahmottaminen ja toimintakyky 1 op
  • Vuorovaikutus kuntouttajana ja kuntoutuksen kohteena 1 op
  • Motivaatio ja minäpystyvyys - kuntoutumisen mahdollistajat 1 pv
  • Aivovaurion saaneen neuropsykologinen oireisto ja kuntoutusprosessin haasteet 1 pv
  • Tehoa nepsykuntoutukseen: työkalu vanhempainohjaukseen 1 pv
  • Kuntoutustyön kuormitustekijät ja kuntouttajan hyvinvointi 1 pv
     

Tutustu tarjonnassa oleviin koulutuksiin: KOULUTUSKALENTERI

 

Siirry takaisin sivun alkuun