Valikoiva puhumattomuus – puherohkeuden vahvistaminen

Ajankohta

25.10.2024 - 14.03.2025

Paikka

Pasilankatu 14, 00240 Helsinki

Koulutuksen laajuus

1,5 op

Ilmoittaudu viimeistään

18.10.2024

Toteutustapa

Paikan päällä

Kohderyhmä

Kuntoutusalan ammattilaiset

Paikkoja

Muutama paikka jäljellä

Koulutuksen sisältö

Valikoiva puhumattomuus on ahdistuneisuushäiriö, joka vaikeuttaa tai kokonaan estää puhumisen tietyissä tilanteissa. Tilannekohtaista puhumisen vaikeutta on vajaa yhdellä sadasta koulunsa aloittavasta lapsesta ja joskus vaikeus jatkuu myös nuoruus- ja aikuisikään saakka. Puhumattomuus liittyy usein laaja-alaisempaan jähmettymistaipumukseen, jolloin kaikenlainen aloitteen tekeminen voi olla vaikeaa.

Sekä opettaminen että hoidollinen työskentely perustuvat vastavuoroiselle kommunikaatiolle, jossa keskustelulla on vahva rooli. Toisen puhumattomuus, mahdollisesti myös eleettömyys ja ilmeettömyys suistavat vuorovaikutuksen totutuilta raiteiltaan ja voivat herättää avuttomuuden tunteita – kuinka olla vuorovaikutuksessa, opettaa tai hoitaa, kun tavanomaiset keinot eivät olekaan käytettävissä?

Valikoivan puhumattomuuden hoitoon ja kuntoutukseen on kehitetty viimeisten vuosikymmenien aikana menetelmiä, jotka hyödyntävät useita erilaisia terapeuttisia lähestymistapoja. Kaikissa työskentelytavoissa on keskeistä turvallisen ympäristön luominen, painostamisen välttäminen sekä vuorovaikutuksessa olemiseen ja puhumiseen rohkaistumisen tukeminen pienin askelin.

Koulutus koostuu kolmesta osasta:

1. Perustietoa ja vapaamuotoisia tapoja tukea lasta/nuorta (25.10.2024)

 • Miten tunnistat valikoivan puhumattomuuden ja mistä valikoivassa puhumattomuudessa on kyse?
 • Kuinka kohdata lapsi, nuori tai aikuinen, jolla on tilannekohtaista puhumisen vaikeutta?
 • Kuinka auttaa arkitilanteissa kohti puhumista?
 • Minkälaisia hoitomenetelmiä on kehitetty puhumisen helpottamiseksi?
 • Rohkeuden ja motivaation näkökulmia valikoivan puhumattomuuden hoidossa
 • Moniammatillisen työskentelyn mahdollisuudet valikoivan puhumattomuuden kuntoutuksessa ja arjen tuessa

2. + 3. Syventävät menetelmäkoulutuspäivät (13.-14.3.2025)

Päivä 2: FSSM-oirekyselylomakkeen käyttö osana arviota ja hoitoa

 • Ennen työskentelyn aloitusta: tiedon kerääminen ja vaikeusasteen arvio - FSSM-lomake arviossa ja seurannassa
 • Työskentelyn suunnittelu yhdessä lapsen/nuoren ja lähiaikuisten kanssa
  - motivaation merkitys kuntoutuksen kannalta
  - rennon ilmapiirin luominen
  - jännitysmittarin käyttö
  - puherohkeuden saarekkeiden kartoitus
  - ajatuksella altistaminen

Päivä 3. Altistushoito, harjoitteet sopivalle tasolle

 • Altistushoidon perusperiaatteet
 • Altistustikkaiden rakentaminen
 • Työkalupakki, Omahoito-ohjelman syventäminen
 • Digiloikan ja etäaltistuksen mahdollisuudet ja hyödyt puherohkeuden kasvattamisessa sekä lähiaikuisten kanssa työskennellessä

Kaikki koulutuspäivät klo 9-16.


TUTUSTU KOULUTTAJIIN


Huom! Koulutuksen 1. päivä toimii perustietopäivänä ja jos olet aiemmin osallistunut “Puhetta kohti – tietoa ja kokemuksia valikoivan puhumattomuuden hoidosta” -koulutukseen tai käynyt Maggie Johnsonin koulutuksen, voit ilmoittautua pelkästään 2. ja 3. päivään. 
 

Ajankohta

25.10.2024 - 14.03.2025

Hinta

750 € + alv 24 %, Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:n jäsenhinta 675 € + alv 24 %

Kouluttaja(t)

Mia Sarvanne, lastenpsykiatri ja Anu-Maaria Kärkkäinen, puheterapeutti

Ilmoittaudu koulutukseen

Tulossa koulutukseen? Katso lisätietoja täältä

Siirry takaisin sivun alkuun