Koulupoissaolot: vaikuttavat interventiot

Ajankohta

16.09. - 17.09.2024

Paikka

Pasilankatu 14, 00240 Helsinki

Koulutuksen laajuus

2 pv

Ilmoittaudu viimeistään

09.09.2024

Toteutustapa

Paikan päällä

Kohderyhmä

Koulupsykologit, koulukuraattorit, toimintaterapeutit, erityisopettajat, kouluvalmentajat ym.

Paikkoja

Vapaita paikkoja

Koulutuksen sisältö

Koulupoissaolot - poissaolointervention suunnittelu ja toteutus

Koulutuksessa opit tunnistamaan ja ymmärtämään poissaolojen taustalla olevia syitä ja suunnittelemaan vaikuttavia interventioita poissaolotilanteisiin.

Yhteinen ymmärrys on olennainen osa poissaolointervention suunnittelua ja toteutusta. Koulutuksessamme osallistujat oppivat, kuinka rakentaa yhteistä ymmärrystä kaikkien lapsen/nuoren verkoston jäsenten kanssa. Koulutuksemme myös vahvistaa osallistujien kykyä suunnitella ja toteuttaa vaikuttavia interventioita poissaolotilanteissa. He saavat konkreettisia työkaluja ja tietoa siitä, kuinka arvioida, suunnitella ja toteuttaa tehokkaita interventioita.

Koulutus on suunnattu kaikille lasten ja nuorten interventioita toteuttaville ammattilaisille, kuten esimerkiksi koulupsykologeille, koulukuraattoreille, toimintaterapeuteille, sairaanhoitajille, kouluvalmentajille, sosiaaliohjaajille, erityisopettajille ja muille aiheesta kiinnostuneille.

Koulupoissaolot ilmiönä

 • Mistä puhutaan kun puhutaan koulupoissaoloista
 • Kouluun kiinnittyminen
 • Koulupoissaolojen riskitekijät ja taustasyyt
 • Mikä on ongelmallinen koulupoissaolo?
 • Sitouttava kouluyhteisötyö

Poissaolojen taustasyiden selvittäminen

 • Työkalut poissaolojen taustasyiden selvittämiseen
 • Teoriasta käytäntöön: SRAS-R:n ja ISAP:n käyttö osana taustasyiden selvittämistä
 • Yhteinen ymmärrys – avain onnistuneeseen interventioon
 • Teoriasta käytäntöön: konkreettiset työkalut yhteisen ymmärryksen luomiseen

Näyttöön perustuvan intervention suunnittelu

 • Onnistuneen poissaolointervention elementit
 • Koulupoissaolot yhdessä ahdistus-, masennus-, ja käytösoireilun kanssa
 • Interventiosuunnitelmien tekeminen käytännössä

Koulutus on rakennettu hyvin käytännönläheiseksi keskittyen siihen, miten koulutuksen teemoja saadaan aidosti siirtymään arkeen. Koulutus sisältää osallistavia ja/tai vuorovaikutteisia elementtejä.

Koulutuspäivät klo 9-16


Kouluttaja Niina-Kaisa Perälällä on vuosien kokemus koulupoissaolointerventioiden toteuttamisesta sekä koulupoissaoloihin liittyvien palveluiden kehittämisestä osana sosiaali-, terveys-, ja sivistyspalveluita.

Niina-Kaisa on ollut tiiviisti mukana sitouttavan kouluyhteisötyön kansallisessa kehittämisessä ja vastannut KouluKunnossa -hankkeesta, joka on pureutunut syvällisesti koulupoissaolojen vähentämiseen. Lisäksi Niina-Kaisa on ollut aktiivisesti edistämässä koulupoissaoloihin liittyvää tutkimusta Suomessa ja tehnyt kansainvälistä yhteistyötä koulupoissaoloteeman ympärillä.

Ajankohta

16.09. - 17.09.2024

Hinta

550 € + alv 24 %, Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:n jäsenhinta 500 € + alv 24 %, opiskelijahinta -50%

Kouluttaja(t)

Niina-Kaisa Perälä, toimintaterapeutti YAMK, sosiaali-, terveys- ja sivistyspalveluiden kehittäjä

Ilmoittaudu koulutukseen

Tulossa koulutukseen? Katso lisätietoja täältä

Siirry takaisin sivun alkuun