Kivun psykologia ja kipuselviytyminen

Ajankohta

30.05. - 31.05.2024

Paikka

Pasilankatu 14, 00240 Helsinki

Koulutuksen laajuus

1 op

Ilmoittaudu viimeistään

27.05.2024

Toteutustapa

Paikan päällä

Kohderyhmä

Kivun kanssa työskentelevät kuntoutus- ja sote-alan ammattilaiset sekä opiskelijat

Paikkoja

Vapaita paikkoja

Koulutuksen sisältö

Pitkäaikainen kipu on biopsykososiaalinen, moniulotteinen ja yksilöllinen ilmiö. Kipukokemukseen nivoutuu joukko psykologisia ja psykososiaalisia tekijöitä, jotka vaikuttavat suoraan kivun kroonistumiseen, kivun aiheuttamaan koettuun haittaan ja toimintakykyrajoituksiin, kipukuormitukseen sekä kivun kanssa selviytymiseen.

Koulutuksessa käsitellään kivun psykologiaa ja kipuun liittyviä psykososiaalisia sisältöjä sekä pitkäaikaisen kivun sopeutumiskriisiprosessia ja tutkitaan kipuselviytymisen ja pystyvyyden teemoja. Lisäksi harjoitellaan itsesäätelyn keinoista mm. helppoja hengitysharjoituksia ja itsetyynnytyskeinoja kuten rauhoittavaa sisäistä puhetta, joista on selkeää hyötyä suurimmalle osalle kivuliaista ihmisistä.

Työskentely sisältää pienryhmätyöskentelyä ohjattuine purkuineen sekä rentoutustaitoharjoittelupainotteisen kivunhallintaryhmän osioita.

Koulutuksessa käsiteltäviä aiheita:

• Biopsykososiaalisen kipukokemuksen psykologiset & psykososiaaliset ulottuvuudet

• Pitkäaikaiseen kipuun liittyvä sopeutumis(kriisi)prosessi

• Mitä kipuselviytyminen ja pystyvyys tarkoittavat?

• Kipukysymyksiä kipupsykologille vastauksineen

• Vaihtoehtoisia kognitioita rajoittaville kipu-uskomuksille

• Rentoutustaitoharjoittelu kivuliaan olotilan säätelykeinona

• Psyykkisen hyvinvoinnin rakennusaineita kipuselviytymiseen


Koulutuspäivät:
Torstai 30.5. klo 8.30-16.30
Perjantai 31.5. klo 8.30-14.30

Ajankohta

30.05. - 31.05.2024

Hinta

500 € + alv 24 %, Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:n jäsenhinta 450 € + alv 24 %, opiskelijahinta -50%

Kouluttaja(t)

Terhi Runsio, kipupsykologi, kuntoutuspsykologi, kognitiivinen psykoterapeutti (YET)

Ilmoittaudu koulutukseen

Tulossa koulutukseen? Katso lisätietoja täältä

Siirry takaisin sivun alkuun