Akupunktuurikoulutus 2024 (kurssi 34)

Ajankohta

19.09. - 08.11.2024

Paikka

Pasilankatu 14, 00240 Helsinki

Koulutuksen laajuus

Koulutuskokonaisuus: 8 pv (4 mod) + ennakkotehtävät ja raportointi yhteensä 10 op.

Ilmoittaudu viimeistään

31.08.2024

Toteutustapa

Paikan päällä

Kohderyhmä

Fysioterapeutit, lääkärit, osteopaatit.

Paikkoja

Vapaita paikkoja

Koulutuksen sisältö

Viime vuonna uudistettu koulutuskokonaisuus: Lääketieteellinen akupunktuurikoulutus (5-10 op).

Koulutus on suunnattu lääkäreille ja fysioterapeuteille, mutta hakemusten perusteella voidaan muitakin ammattiyhmiä ottaa mukaan.. Vaadittava työkokemus on noin 2 vuotta.

Koulutuksen ohjelma on uusittu ja se on sama sekä lääkäreille että fysioterapeuteille. Tutustu koulutuksen sisältöön ja ilmoittaudu mukaan!
Moduuli I: 19.-20.9.2024 (to-pe)
Moduuli II: 10.-11.10.2024 (to-pe)
Moduuli III: 7.-8.11.2024 (to-pe)
Moduuli IV: syksy 2025

Koulutusesite 2024

MODUULI I:

1.päivä: torstai 19.9.2024 (etä/lähi)  Klo 9-16.30 

Kouluttaja: Kai Kuronen

Sisältö:

Johdanto ,kurssin tavoite ja sisältö . Modulit 1-4 ja etätehtävät.
Akupunktuurin historia meillä ja maailmalla
Akupunktuuri lääketieteellisenä hoitomuotona
Miten kipu syntyy , kivun neuroanatomiaa ja fysiologiaa
Endogeeniset kivun lievitysmekanismit
Mihin akupunktuurin vaikutus voi perustua
Akupunktuurin vaikutusmekanismit : mitä uutta ?
Akupunktuuri kivunhoitomenetelmänä
Akupunktuurin tekniikka  ja hoitokäytännöt
Akupunktuurin käyttöturvallisuus ja vastuukysymykset
Akupunktuurihoidon komplikaatiot  ja riskitekijät: niihin varautuminen ja komplikaatioiden hoitaminen
Hoitojen, hoitotulosten ja haittatapahtumien kirjaaminen ja seuranta

2. päivä: perjantai 20.9.2024 (lähi)  Klo 8.30-16

Kouluttaja: Jukka Pekka Kouri

Sisältö:

Akupunktuuri- onko tiedenäyttöä ?
Suomalaiset akupunktuuritutkimukset
Akupunktuurin paikka fysiatrin tai fysioterapeutin työkalupakissa
Akupunktuuria lähellä olevat menetelmät kivun hoidossa ( mm.TENS )
Kivun luokittelua : nosiseptiivinen , neuropaattinen ja nosiplastinen kipu
Kivun monet hoitokeinot : Lääkkeet , neuromodulaatio, ei-lääkkeelliset keinot
Akupunktuurihoidon käytännön toteuttaminen: välineet, tekniikka, hoitopisteiden valinta
Myofaskiaaliset triggermekanismit ja akupunktuurihoito
Käytännön harjoittelua

MODUULI II:

3. päivä: torstai 10.10.2024 (lähi)  Klo 9-16.30

Kouluttaja: Jyrki Sihvonen

Sisältö:

Akupunktuuripisteet , meridiaanit  ja pisteiden etsiminen
Yleisimmät akupunktuuripisteet
Kokeneen akupunktuurilääkärin suosikkipisteet
Pisteiden käyttöindikaatiot
Ryhmäharjoittelua pisteiden löytämisessä
Demonstraationa hoitoja kurssilaisten vaivoihin
Käytäntöpainotteinen koulutuspäivä

4. päivä: perjantai 11.10.2024 (lähi)  Klo 8.30-16

Kouluttajat: Jukka Pekka Kouri ja Iris Lappalainen

Sisältö:

Teoriaosuus:

Segmentaalinen akupunktuuriajattelu , mihin akupunktuurin vaikutus voi perustua ? (JPK)
Faskia-pisteet ja akupunktuuripisteet (JPK)
Akupunktuuri tavallisten TULE-sairauksien hoidossa ja käytännön lääkärin työssä  (IL)
Traditionaalinen kiinalainen lääketiede ja akupunktuuri (IL)

Käytännön osuus :  Niskakipujen hoito akupunktuurilla , yläraajakipu ja akupunktuuri

Demonstraationa kurssilaisten vaivojen  hoitoja akupunktuurilla

MODUULI III:  PRAKTIIKKAPÄIVÄT

5. ja 6.päivä: torstai 7.11.  klo 9-16.30 ja perjantai 8.11.2024  klo 9-15.30

Kouluttajat: KK, JPK, JS, MH (Maija Häärä), IL

Sisältö:

Käytännön harjoittelua ja demonstraatioita 4-6 hengen ryhmissä

Tavoitteena on käydä käytännössä läpi tavallisimpien TULE-ongelmien  akupunktuurihoidon toteutus ja hoidon periaatteet : niska-hartiakivut , päänsärky , olkapääkivut , selkäkivut,

    polvi- ja lonkkanivelvaivat, yläraajakivut jne

Kurssilaiset toimivat toinen toisensa harjoitusobjekteina

TENTTI teoriaosuudesta 5. päivän aluksi

TODISTUS koulutuksen alkuosan hyväksytystä suorittamisesta iltapäivällä 6.päivänä

KÄYTÄNNÖN hoitojen kirjallinen raportointi on edellytys viimeiseen jaksoon pääsemiselle.

Potilasmäärä on vähintään 50 potilasta tai yhteensä 100 hoitokertaa. Raportointi sähköisesti Kai Kuroselle, hoitokaavakkeen mukaisesti.

Ajankohta

19.09. - 08.11.2024

Hinta

1674 € + alv 24 % (mod 1-3, laskutus 3 erässä)

Kouluttaja(t)

Kai Kuronen, Jukka Pekka Kouri, Jyrki Sihvonen,Iris Lappalainen, Maija Häärä.

Lisätiedot

Ilmoittaudu koulutukseen

Tulossa koulutukseen? Katso lisätietoja täältä

Siirry takaisin sivun alkuun