Hae

Tunne- ja turvataidot lasten ja nuorten kuntoutuksessa


04.10.2023 - 14.12.2023

Webinaarisarja

Tunne- ja turvataidot lasten ja nuorten kuntoutuksessa

Kohtaatko työssäsi tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria tai kokonaisia perheitä? Kaipaatko konkreettisia työkaluja työsi tueksi, tukeaksesi lasten ja nuorten tunne- ja turvataitojen vahvistumista? Onko lapsen tai nuoren verkostoa ja lähiympäristöä vaikea saada työskentelyyn mukaan tai oletko epävarma, miten sen tekisit? Entä miten turvataitojen kehittyminen liittyy tunnetaitoihin ja miten näiden kahden taidon kehittyminen tukee toisiaan? 

Me kuntoutuksen asiantuntijat kohtaamme moninaisella työkentällämme yhä enenevissä määrin lapsia ja nuoria, joilla on tunne- ja turvataidoissa pulmia. Tämä voi näkyä etenkin tunnesäätelyn vaikeutena ja haastavana, rajattomana käytöksenä. Haastava käytös voi olla impulsiivisuutta, aggressiivisuutta, jumeja, voimakasta vetäytymistä tai riskinottoja. Lapset ja nuoret tarvitsevat taitojensa kehittymisen tueksi vahvan kanssasäätelyn ja isossa roolissa ovat hänen lähiympäristönsä aikuiset. Lapsi ei voi tehdä muutosta yksin.  

Oppiminen on vaikeaa ilman turvan tunnetta. Turvan tunne muodostuu yhteydessä muihin ihmisiin, jotka kohtaavat ja näkevät jokaisen lapsen ja nuoren ainutlaatuisena yksilönä. On ensiarvoisen tärkeää, että kuntouttaja kykenee luomaan turvalliset olosuhteet oppimiselle. 

Koulutuskokonaisuus on rakennettu antamaan varmuutta ja tukea juuri näihin tilanteisiin. Koulutuksen jälkeen tiedät, miten tuoda lapsille ja nuorille turvaa, miten tukea lähiympäristöä ja miten vahvistaa yksilön taitojen kehittymistä. Sinulla on myös konkreettisia menetelmiä ja työkaluja työsi tueksi ja omakohtaista kokemusta harjoitteista.  

Yhteensä 12 tunnin koulutuskokonaisuus koostuu seuraavista osioista: 

 1. Tunne- ja turvataitojen perusteet
  Mitä ne ovat ja miten ne liittyvät toisiinsa? Teoriaa käytännön tueksi. 
  Ajankohta: keskiviikko 4.10. klo 14-16
 2. Turvan tunne kaiken lähtökohtana
  Vankan perustan luominen tunne- ja turvataitotyöskentelylle.
  Teoriaa ja käytännön tukea (miten tuon turvaa, mitkä asiat turvan kokemukseen vaikuttavat, miten huomioin jokaisen yksilön ja jokaisen perheen ainutlaatuisuuden).
  Ajankohta torstai 19.10. klo 14-16
 3. Keinoja ja menetelmiä tunne- ja turvataitojen vahvistamiseen, osa 1
  Harjoituksia, kokemuksellisuutta, ammatillista jakamista.
  Ajankohta: keskiviikko 1.11. klo 14-16
 4. Keinoja ja menetelmiä tunne- ja turvataitojen vahvistamiseen, osa 2
  Harjoituksia, kokemuksellisuutta, ammatillista jakamista.
  Ajankohta: torstai 16.11. klo 14-16
 5. Lähiverkoston ohjaaminen
  Mitä asioita käydä läpi verkoston kanssa ja miten motivoida heitä osaksi kuntoutusta.
  Ajankohta ke 29.11. klo 14-16
 6. Ammattilaisen omien tunnetaitojen merkitys työssäjaksamisen tukena
  Omat tunnetaidot kohtaamisen välineenä ja palautumisen apuna.
  Ajankohta: torstai 14.11. klo 14-16

Koulutus toteutuu kokonaisuudessaan etänä Zoom-sovelluksella. Jos et pääse osallistumaan jokaiseen koulutuskertaan, niin ei hätää! Koulutukset tallennetaan ja ne ovat katsottavissa viikon ajan. 

Kouluttajanasi toimii Anniina Alakärppä, toimintaterapeutti, lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja ja seksuaalikasvattaja. Anniina on työskennellyt toimintaterapeuttina lasten ja nuorten sekä heidän verkostojensa kanssa niin kuntoutuksen, kuin lastensuojelunkin puolella. Perheiden kanssa työskentely on hänelle tuttua ja Anniinalle onkin tärkeää ottaa lapsen ja nuoren verkosto mukaan kuntoutukseen tukemaan lapsen tai nuoren taitojen kehittymistä ja arkeen siirtymistä. Anniina pitää tärkeänä jokaisen lapsen, nuoren ja perheen kohtaamista ainutlaatuisina yksilöinä.  

Kohderyhmä: Lasten ja nuorten kanssa työskentelevät kuntoutusalan ammattilaiset

Kouluttaja: Anniina Alakärppä, seksuaalikasvatus- ja tunnetaitokouluttaja, toimintaterapeutti

Lisätiedot:
Sähköpostitse info@kuntoutuskouluttajat.fi tai puhelimitse Riikka Östman p. 050 438 6862

 

Koulutuksen hinta:
Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:n jäsenhinta 450 € + alv 24 %
Normaalihinta 490 € + alv 24 %

Samasta yrityksestä ilmoittautuvat: kaksi ensimmäistä normaalihinnalla ja sen jälkeen muut -20%. Kaikki ilmoittautujat saavat oman linkin ja todistuksen webinaarisarjasta. Muista ilmoittautumisen yhteydessä antaa myös yrityksen nimi.

Ilmoittautuminen: Tunne- ja turvataidot lasten ja nuorten kuntoutuksessa 4.10.-14.12.2023

Peruutusehdot:
Kuukautta ennen ensimmäistä koulutuspäivää peruutukset veloituksetta, sen jälkeisistä peruutuksista veloitamme 50 % koulutuksen kokonaishinnasta. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa maksutta. Ilman peruutusilmoitusta koulutuksesta pois jääneiltä veloitamme koulutuksen koko hinnan.