Kouluttaja

Lauri Nummenmaa

Lauri Nummenmaa on tunteiden tutkimuksen kansainvälinen huippunimi, aivokuvantamisen ja ihmisten välisen vuorovaikutuksen asiantuntija sekä laillistettu psykologi. Lauri yhdistelee esityksissään taidokkaasti arjen sosiaalipsykologiaa ja kiehtovaa tutkimustietoa ihmisaivojen mysteereistä.

Lauri Nummenmaan osuus tapahtumassa torstaina: Aivotutkimus NYT

Mistä tunteet tulevat ja miten ne kesytetään? Aivot ovat tunteiden komentokeskus, mutta usein unohdamme kuinka tunteet välittyvät kaikkialle kehoon. Pelko saa sydämen pamppailemaan, ja lyhytkin hengityksen salpautuminen voi laukaista äkillisen paniikkireaktion. Emme aina muista kuunnella kehomme viestejä, mikä voi pahimmillaan johtaa tunne-elämän suuriinkin muutoksiin. Tällä luennolla kerron aivojen, tunteiden ja kehon välisestä yhteydestä sekä siitä, kuinka kehon viestien seuraaminen on välttämätöntä oman psyykkisen hyvinvoinnin kannalta.

Kouluttaja

Heli Isomäki

Heli Isomäki on toiminut yli 20 vuotta laaja-alaisesti neuropsykologian alan työtehtävissä. Hän on keskittynyt erityisesti lasten ja nuorten oppimisvaikeuksiin, neuropsykiatrisiin oirekuviin ja aikuisten aivovammoihin. Neuropsykologin työn ohella Isomäki toimii myös kouluttajana ja työnohjaajana. Hän kouluttaa ja työnohjaa vuosittain satoja lasten ja nuorten kanssa työtä tekeviä henkilöitä niin terveydenhuollon kuin opetus- ja kasvatustoimen alalla aiheina niin poikkeuksellisesti kuin aivan tavallisesti toimivat aivot. Erityisenä kiinnostuksen kohteena aivojen ja oppimisen ja aivojen ja hyvinvoinnin väliset yhteydet. Hän on lisäksi julkaissut useita aiheeseen liittyviä kirjoja.

Heli Isomäen osuus ohjelmassa torstaina: Vaikuttavan kuntoutuksen molekyylirakenne

kouluttaja

Maiju Marttinen

Maiju Marttinen on erityisikäryhmien kivusta väitellyt lääketieteen tohtori. Hän on toiminut kipulääkärinä sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa, ja hoitanut sekä lasten, työikäisten että ikääntyneiden kipua. Maiju toimii ylilääkärinä Keusoten kuntoutuskeskuksessa ja on viime aikoina keskittynyt erityisesti kivun hoidon kehittämiseen ja kouluttamiseen.

Maiju Marttisen osuus torstain rinnakkaisohjelmassa Kivun monialainen arviointi.

Kouluttaja

Jukka-Pekka Hirvinen

Jukka-Pekka Hirvinen toimii pelikasvattajana ja kuntoutuksen ohjaajana Oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa. Jukka-Pekka kouluttaa pelikasvatukseen liittyvistä aiheista. Hän puhuu positiivisen pelikulttuurin puolesta ja samalla painottaa laadukkaan pelikasvatuksen merkitystä haittoja ennalta ehkäisevänä tekijänä. ”Hyvä pelikasvattaja tunnistaa merkit ajoissa ja puuttuu niihin. Jokainen meistä voi ohjata lasta ja nuorta turvallisempaan pelaamiseen.”

Jukka-Pekka Hirvisen osuus torstain rinnakkaisohjelmassa: Digipelaaminen NYT

Jukka-Pekka on perehtynyt digipelaamisen maailmaan. Mitä pelaaminen tänä päivänä on? Miten pelit ovat kehittyneet? Mitä pelaaminen tarkoittaa lapsen ja nuoren hyvinvoinnin kannalta? Mikä on haitallista pelaamista? Milloin pelaamisesta tulee ongelmallista ja mitä tällä hetkellä ollaan tekemässä ongelmallisen pelaamisen suhteen?

Kouluttaja

Taina Olkinuora

Taina Olkinuora on työskennellyt pitkään puheterapeuttina erilaisissa rooleissa perusterveydenhuollossa. Hän on kehittänyt yhteisöllisen kuntoutuksen työotetta etenkin varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä. Kiinnostus ohjauksellisen ja konsultoivan työn vaikuttavuutta kohtaan on saanut hänet perehtymään aiheeseen syvällisemmin sekä kouluttautumalla että käytännön kautta.

Taina Olkinuoran osuus ohjelmassa torstaina: Yhteisöllinen työote – Mitä? Miksi? Milloin?

Mitä tarkoitetaan, kun puhutaan yhteisöllisestä työotteesta kuntoutuksessa? Miten ohjaaminen on vaikuttavaa arjen tilanteissa ja lähiyhteisöissä? Entä mitä arjen toimintaympäristöissä tapahtuva asiantuntijuuden jakaminen edellyttää? Milloin yhteisöllinen työote edistää kuntoutusprosessin tavoitteita?
Koulutuksessa esitellään teoreettisia lähtökohtia yhteisöjen ohjauksen sekä vaikuttavan yhteistyön ja yhteisöllisen kuntoutuksen toimintamallien taustalla. Ohjauksellisen prosessin ja siihen vaikuttavien tekijöiden ymmärtäminen antavat hyvät lähtökohdat mukauttaa omia työskentelytapoja asiakkaiden lähiyhteisöissä. Koulutus sisältää käytännönläheisten toimintatapojen kuvausta etenkin varhaiskasvatuksen ja koulun ammattilaisten kanssa tehtävässä yhteistyössä.

Kouluttaja

Maarit Karhula

Maarit Karhula on toimintaterapeutti ja terveystieteiden tohtori, joka työskentelee Kelan tutkimusyksikössä erikoistutkijana. Kuntoutuksen mahdollisuudet tukea henkilön arjessa toimimista ja osallistumista, kuntoutuksen asiakkaan roolin vahvistaminen eri vaiheissa kuntoutusprosessia sekä hyvien ja vaikuttavien kuntoutuskäytäntöjen edistäminen ovat Maaritin sydäntä lähellä olevia tutkimusaiheita. Tällä hetkellä hän koordinoi Kelassa Muutos III-hankkeessa toteutettavia kuntoutuksen implementaatiotutkimuksia sekä tekee tutkimusta omakuntoutuksesta.

Maarit Karhulan osuus ohjelmassa perjantaina: Katse kuntoutumista mahdollistaviin toimiin!

Tavoitteellinen kuntoutuminen arjessa – huomio ympäristön voimavaroihin ja asiakkaan yksilöllisiin, kuntoutumista mahdollistaviin toimiin.

  • Vanhempien ja läheisten voimavaraistaminen ja ohjaaminen kuntoutumisen edistämiseksi – käytännön keinoja.
  • Voitaisiinko enemmän asettaa terapian tavoitteita ympäristön toiminnalle? Keskitytäänkö edelleen liikaa yksilössä tapahtuviin muutoksiin esimerkiksi asetetuissa tavoitteissa?

 

Kouluttaja

Timo Partonen

Timo Partonen on psykiatrian erikoislääkäri, työskentelee tutkimusprofessorina Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa ja toimii psykiatrian dosenttina Helsingin yliopistossa. Hän on tutkinut unta ja nukkumista, kaamosoireilua, mielialaan myönteisesti ja kielteisesti vaikuttavia tekijöitä, unihäiriöitä ja mielialahäiriöitä sekä niiden hoitokeinoja 1980-luvulta lähtien.

Timo Partosen osuus perjantaina: Uni kuntoutumisen avaintekijänä

Timo Partonen esittelee tuoreimman tutkimustiedon siitä, mitkä ovat terveen unen tunnusmerkit, mikä on unen merkitys terveydelle ja miten eri sairaudet muuttavat unta. Sairauksista toipumisen ja kuntoutumisen aikana on tärkeää kiinnittää huomiota kuntoutuksessa olevan asiakkaan uneen. Jotta kuntoutuksessa olevan asiakkaan unta voidaan kohentaa, myös ravitsemus ja liikunta on otettava huomioon, sillä uni, ravitsemus ja liikunta muodostavat terveyden edistämistyössä kokonaisuuden. Terveellinen muutos yhdessä näistä kolmesta heijastuu kahteen muuhun ja tukee kuntoutumista.

Kouluttaja

Merja Soanjärvi

Merja Soanjärvi on OMT-fysioterapeutti ja kouluttaja. Merjalla on pitkä kokemus kouluttamisesta ja hänellä on vahva, tuoreimpaan tutkittuun tietoon perustuva osaaminen. Asiakastyössä Merja yhdistää manuaalisen terapian taidot, terapeuttisen harjoittelun osaamisen sekä yksilöllisesti valittavat kuntoutusmuodot.

Merja Soanjärven osuus torstain rinnakkaisohjelmassa: Hengitys terapian tukena

Kouluttajat

Tuulia Luomala ja Mika Pihlman

Tuulia ja Mika ovat toimineet fysioterapeutteina yli 20 vuotta kumpikin. Hoidettavia heillä on vauvoista vanhempiin niin ihmisissä kuin eläimissä. Tuulia ja Mika kouluttavat aktiivisesti faskiaan liittyviä koulutuksia niin Suomessa kuin ulkomailla. Koulutukset ovat saaneet hyvää palautetta käytännön läheisyydestä ja syvällisestä tiedosta. Tuulia ja Mika ovat kirjoittaneet useampia artikkeleita ja kirjoja liittyen kehon toimintaan, tunneilmaisuun, faskiaan ja liikkuvuuteen. Tuulia on manipulatiivinen fysioterapeutti, pilatesohjaaja, tietokirjailija ja animal fascial manipulation -opettaja. Mika on manipulatiivinen ja psykofyysinen fysioterapeutti, tietokirjailija ja animal fascial manipulation -opettaja.

Tuulia Luomalan ja Mika Pihlmanin työpaja ohjelmassa perjantaina: Ymmärrä myofaskiaaliset rakenteet leukanivelen alueelta

Työpaja soveltuu erityisesti fysio- ja puheterapeuteille. Työpajassa pureudutaan leukanivelen ja kasvojen alueen myofaskiaalisiin yhteyksiin ja toimintaan. Työpajassa opit miten nämä rakenteet vaikuttavat purentaan sekä leukanivelen toimintaan.