Tunne- ja turvataidot lasten ja nuorten kuntoutuksessa

Ajankohta

22.01. - 03.04.2025

Koulutuksen laajuus

Yhteensä 12 h (6 x 2 h)

Ilmoittaudu viimeistään

20.01.2025

Toteutustapa

Online

Kohderyhmä

Lasten ja nuorten kanssa työskentelevät kuntoutusalan ammattilaiset

Paikkoja

Vapaita paikkoja

Koulutuksen sisältö

Kohtaatko työssäsi tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria tai kokonaisia perheitä? Kaipaatko konkreettisia työkaluja työsi tueksi, tukeaksesi lasten ja nuorten tunne- ja turvataitojen vahvistumista? Onko lapsen tai nuoren verkostoa ja lähiympäristöä vaikea saada työskentelyyn mukaan tai oletko epävarma, miten sen tekisit? Entä miten turvataitojen kehittyminen liittyy tunnetaitoihin ja miten näiden kahden taidon kehittyminen tukee toisiaan? 

Me kuntoutuksen asiantuntijat kohtaamme moninaisella työkentällämme yhä enenevissä määrin lapsia ja nuoria, joilla on tunne- ja turvataidoissa pulmia. Tämä voi näkyä etenkin tunnesäätelyn vaikeutena ja haastavana, rajattomana käytöksenä. Haastava käytös voi olla impulsiivisuutta, aggressiivisuutta, jumeja, voimakasta vetäytymistä tai riskinottoja. Lapset ja nuoret tarvitsevat taitojensa kehittymisen tueksi vahvan kanssasäätelyn ja isossa roolissa ovat hänen lähiympäristönsä aikuiset. Lapsi ei voi tehdä muutosta yksin.  

Oppiminen on vaikeaa ilman turvan tunnetta. Turvan tunne muodostuu yhteydessä muihin ihmisiin, jotka kohtaavat ja näkevät jokaisen lapsen ja nuoren ainutlaatuisena yksilönä. On ensiarvoisen tärkeää, että kuntouttaja kykenee luomaan turvalliset olosuhteet oppimiselle. 

Koulutuskokonaisuus on rakennettu antamaan varmuutta ja tukea juuri näihin tilanteisiin. Koulutuksen jälkeen tiedät, miten tuoda lapsille ja nuorille turvaa, miten tukea lähiympäristöä ja miten vahvistaa yksilön taitojen kehittymistä. Sinulla on myös konkreettisia menetelmiä ja työkaluja työsi tueksi ja omakohtaista kokemusta harjoitteista.  

Yhteensä 12 tunnin koulutuskokonaisuus koostuu seuraavista osioista: 

 1. Tunne- ja turvataitojen perusteet
  Mitä ne ovat ja miten ne liittyvät toisiinsa? Teoriaa käytännön tueksi. 
  Ajankohta: keskiviikko 22.1. klo 14-16
 2. Turvan tunne kaiken lähtökohtana
  Vankan perustan luominen tunne- ja turvataitotyöskentelylle.
  Teoriaa ja käytännön tukea (miten tuon turvaa, mitkä asiat turvan kokemukseen vaikuttavat, miten huomioin jokaisen yksilön ja jokaisen perheen ainutlaatuisuuden).
  Ajankohta torstai 6.2. klo 14-16
 3. Keinoja ja menetelmiä tunne- ja turvataitojen vahvistamiseen, osa 1
  Harjoituksia, kokemuksellisuutta, ammatillista jakamista.
  Ajankohta: keskiviikko 19.2. klo 14-16
 4. Keinoja ja menetelmiä tunne- ja turvataitojen vahvistamiseen, osa 2
  Harjoituksia, kokemuksellisuutta, ammatillista jakamista.
  Ajankohta: torstai 6.3. klo 14-16
 5. Lähiverkoston ohjaaminen
  Mitä asioita käydä läpi verkoston kanssa ja miten motivoida heitä osaksi kuntoutusta?
  Ajankohta: keskiviikko 19.3. klo 14-16
 6. Ammattilaisen omien tunnetaitojen merkitys työssäjaksamisen tukena
  Omat tunnetaidot kohtaamisen välineenä ja palautumisen apuna.
  Ajankohta: torstai 3.4. klo 14-16

Koulutus toteutuu kokonaisuudessaan etänä Zoom-sovelluksella. Jos et pääse osallistumaan jokaiseen koulutuskertaan, niin ei hätää! Koulutukset tallennetaan ja ne ovat katsottavissa viikon ajan. 

Kouluttajanasi toimii Anniina Alakärppä, toimintaterapeutti, lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja ja seksuaalikasvattaja. Anniina on työskennellyt toimintaterapeuttina lasten ja nuorten sekä heidän verkostojensa kanssa niin kuntoutuksen, kuin lastensuojelunkin puolella. Perheiden kanssa työskentely on hänelle tuttua ja Anniinalle onkin tärkeää ottaa lapsen ja nuoren verkosto mukaan kuntoutukseen tukemaan lapsen tai nuoren taitojen kehittymistä ja arkeen siirtymistä. Anniina pitää tärkeänä jokaisen lapsen, nuoren ja perheen kohtaamista ainutlaatuisina yksilöinä.  

Ajankohta

22.01. - 03.04.2025

Hinta

490 € + alv 24 %, Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:n jäsenhinta 450 € + alv 24 %

Kouluttaja(t)

Anniina Alakärppä, toimintaterapeutti, lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja, seksuaalikasvattaja

Ilmoittaudu koulutukseen

Tulossa koulutukseen? Katso lisätietoja täältä

Siirry takaisin sivun alkuun