ACL-vamman kuntoutus

Ajankohta

02.09. - 03.09.2024

Paikka

Pasilankatu 14, 00240 Helsinki ja online

Koulutuksen laajuus

1 op (2 koulutuspäivää ja ennakkomateriaali)

Ilmoittaudu viimeistään

26.08.2024

Toteutustapa

Hybridi

Kohderyhmä

Fysioterapeutit, jalkaterapeutit, alan opiskelijat

Paikkoja

Vapaita paikkoja

Koulutuksen sisältö

ACL-vamman kuntoutus
- vaiheittain kohti urheiluun paluuta

Koulutuksessa perehdytään polven eturistiside- eli ACL-vamman kuntoutukseen ja koko fysioterapiaprosessiin aina alkuvaiheista lähtien urheiluun paluuseen saakka. Koulutuksessa fokus on laadukkaan kuntoutusprosessin eri vaiheissa sekä fysioterapian sisällössä ja käytännön toteutuksessa vaiheittaisten tavoitteiden mukaan. Koulutus antaa osallistujille konkreettisia eväitä fysioterapian toteutukseen sekä tarkoutuksenmukaisesti progressiivisen harjoitteluohjelman rakentamiseen, joka sopii kunkin kuntoutusvaiheen tavoitteisiin yksilöllisesti. Lisäksi koulutuksessa syvennytään siihen, mitä asioita ACL-kuntoutuksessa on tärkeää huomioida ja havainnoida sekä toisaalta miten kuntouttavan harjoittelun progressiot (tai regressiot) rakentuvat yksilöllisesti.

Koulutuksessa avataan ACL-vamman jälkeisen fysioterapiaprosessin rakentaminen alkuvaiheista lähtien aina turvalliseen urheiluun paluuseen saakka. 


Itsenäistä opiskelua varten laaditulla verkko-oppimisalustalla olevissa luento-osuuksissa perehdytään eturistisidevamman taustatekijöihin ja vammamekanismeihin sekä käydään asiaa läpi polven biomekaniikasta alkaen aina motorisen oppimisen periaatteiden hyödyntämiseen saakka edeten. Lähiopetuspäivien aikana pääpaino on käytännön tekemisessä ja harjoittelussa. Uppoudumme muun muassa ACL-kuntoutuksen mahdollisien sudenkuoppien taklaamiseen laadukkaan ja monipuolisen kuntoutuksen avulla ja lisäksi syvennymme testaamiseen ja arviointiin sekä Return to Sport -prosessiin sekä -päätöksentekoon.


Koulutus koostuu kahdesta lähiopetuspäivästä sekä itsenäistä opiskelua varten laaditusta verkkopohjaisesta materiaalipankista. Koulutukseen ei kuulu ennakkotehtävää. Ennakkomateriaalissa on mukana verkkoluentoja, jotka orientoivat koulutuspäivien teemoihin sekä lisäksi myös ortopedin haastatteluja. Lisäksi koulutuksen taustamateriaaleihin kuuluu laaja-alainen ja havainnollistava harjoitepankki, kattavat tutkimus- ja lähdeviitteet, esimerkkiprotokollia kuntoutukseen sekä laajat luentomateriaalit.

Koulutuspäivät klo 9-16


Koulutuksessa pureudumme esimerkiksi seuraaviin aihepiireihin:

• ACL-vamman taustatekijät ja vammamekanismit

• Polven biomekaniikka

• Fysioterapia akuutin polvivamman jälkeen

• Hoitolinjan valintaan vaikuttavat tekijät ja jaettu päätöksenteko

• Kudosten paranemisprosessi

• Operatiivisen ja ei-operatiivisen kuntoutuksen eroavaisuudet ja yhtäläisyydet

• Yksilölliset kuntoutusperiaatteet ja tavoitteet

• Fysioterapian sisältö vaiheittaisten tavoitteiden mukaan

• Neurokognitiiviset haasteet ACL-kuntoutuksessa ja motorisen oppimisen periaatteiden hyödyntäminen

• Return to Sports -prosessi: Turvallinen urheiluun paluu ja testaamisen hyödyntäminen kuntoutuksen eri vaiheissa


Kouluttajana toimii fysioterapeutti Marko Grönholm (www.movementphysio.fi / IG: @movement_physio)  

Marko on erikoistunut tuki- ja liikuntaelinongelmien fysioterapiaan ja hän on tehnyt koko työuransa ortopedisten ja traumatologisten potilaiden sekä urheilijoiden parissa. Hän vastaa Terveystalon fysioterapiasta Turussa ja toimii koulutustehtävissä ympäri Suomea. Marko on ollut mukana useiden fysioterapia-alan kirjojen julkaisuprosesseissa ja isännli Fysioterapiaa liikkeellä -podcastia. Instagramissa Markon tavoittaa tunnuksella @movement_physio ja hänen nettisivunsa löytyvät osoitteesta www.movementphysio.fi

Kouluttajana Marko esittää asiat selkeästi ja havainnollistaen. Hän lähestyy fysioterapiaa liikkeen kautta ja soveltaa mm. motorisen oppimisen periaatteita omassa työssään luovasti ja innovatiivisesti.

Ajankohta

02.09. - 03.09.2024

Hinta

500 € + alv 24 %, Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:n jäsenhinta 450 € + alv 24 %

Kouluttaja(t)

Marko Grönholm, fysioterapeutti

Ilmoittaudu koulutukseen

Tulossa koulutukseen? Katso lisätietoja täältä

Siirry takaisin sivun alkuun