Hae
Kategoriat
28 lokakuun, 2021

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapioiden kilpailutus lähestyy

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapioiden kilpailutus lähestyy

Kela ei ole julkaissut vielä kilpailutuksen yksityiskohtia, eivätkä pisteytyksen julkaisuperusteet ole siten tiedossa. Jos Kela toimii aiempien vuosien tapaan, saadaan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kilpailutusmateriaaleihin tutustua helmi-maaliskuussa 2022. Kaikki optiovuodet on kuitenkin käytetty, joten kilpailutus on pakko järjestää.

Kela saattaa raottaa salaisuuksien verhoa myös ennen ensi vuotta. Kela on 4.10.2021 kutsunut palveluntuottajat kommentoimaan ensi vuoden ammatillisen kuntoutusselvityksen ja eräiden sopeutumisvalmennuskurssien hankintamateriaalia. Mielenkiinnolla odotamme, seuraako vaativa lääkinnällinen kuntoutus samalla mallilla perässä.

Julkinen markkinavuoropuhelu on Kelalle vielä suhteellisen uutta: koko markkinavuoropuhelun konsepti tuli Kelassa käyttöön vasta vuoden 2018 nurkille sattuneiden kilpailutusten jälkimainingeissa. Samalle ajankohdalle sattuivat kilpailutettavaksi niin vaativa lääkinnällinen kuntoutus kuin taksit ja tulkitkin. Kaikki kolme kilpailutusta tunnetuin seurauksin. Kuntoutuksen puolella keskeiseksi ongelmaksi koettiin, erityisesti fysioterapiassa, hankinnan hinnan 80 % painoarvo ja laadun 20 % painoarvo. Tämä johti suuriin muutoksiin palveluntuottajien valinnoissa.

Kyyti on ollut paitsi Kelan asiakkaille ja palveluntuottajille, myös Kelalaisille kovaa. Opiksi on otettu. Kevään 2018 vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kilpailutusta täydennettiin ensin lasten ja nuorten (fysio- ja toimintaterapia) lisähankinnalla, sittemmin markkinaoikeuden määrääminä kokonaan uusina kilpailutuksina ja lopuksi myös puhe- ja psykoterapian täydennyskilpailutuksina. Näistä vain kahdessa jälkimmäisessä oli käytössä enää 80 % painoarvo hinnalle. Kaikki muut uudistetut kilpailutukset palasivat kevään 2014 malliin, eli hintaa ja laatua arvioitiin 50 % painoarvolla.

Hinnan ja laadun pisteytyserojen merkitys on sitä suurempi, mitä enemmän Kelalla on valinnanvaraa alueen palveluntuottajista. Syy on käytännöllinen: Kelan on lähtökohtaisesti järjestettävä kuntoutusta Suomen joka kolkassa, jolloin karsintaa voidaan tehdä lähinnä niillä aloilla ja alueilla, joissa Kelalla on palveluntuottajista valinnanvaraa. Toisinaan Kelan on kompensoitava tarjoajien pientä määrää kasvattamalla tarjottavia alueita. Viime kilpailutuksissa hinta onkin määräytynyt koko vakuutuspiirin, eli varsin laajan alueen perusteella. Tarjoajat on kuitenkin valittu kuntakohtaisten ilmoitusten mukaisesti.

Varmuudella voitanee sanoa vain, että jälleen kerran kokemus, koulutus, muut laatupisteet (kuten tilat), toiminta-alue ja näiden suhde tarjottavaan hintaan ratkaisevat kilpailutuksessa menestymisen. Tarkemmat yksityiskohdat selvinnevät vasta ensi vuonna. Voimme toivoa (ja olemme toivoneetkin) Kelalta pitkäjänteistä suhtautumista kilpailutuskriteereihin, jotta palveluntuottajat osaisivat ennakoida tulevaa. Kelan kilpailutuksen laatupisteitä kun ei kerätä kasaan aivan hetkessä.

Pitkäjänteisellä ja avoimeen vuoropuheluun perustuvalla kilpailutuksella on kuitenkin hyvät eväät päästä niin asiakkaiden, palveluntuottajien kuin veronmaksajienkin kannalta parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen sopimuskaudella 2023- ja eteenpäin.


Kategoriat