Hae

Yhteisellä asialla: Näkökohtia syömisestä, syömisen vaikeuksista ja niiden hoidosta


01.09.2022 - 04.10.2022

Etäkoulutus

Laajasti ymmärretty kuntoutusote vaatii toisinaan ottamaan kantaa osa-alueisiin, jotka eivät välttämättä ole omaa ydinosaamisaluetta. Aina ei liioin ole mahdollisuutta konsultoida kanssakuntouttajaa, jonka ominta aluetta ko. sisältö on. Syöminen on tällainen osa-alue ja kun siinä on vaikeuksia, asia nousee esiin jatkuvasti perheen kanssa työskennellessä. Niinpä on tarpeen tietää asiasta ainakin sen verran, että ymmärtää mitä syötettäessä tavoitellaan ja ettei ohjaa vanhempia kuntoutusperiaatteiden vastaisesti.

Webinaareja ei tallenneta, joten ajantasainen osallistuminen tarvitaan.

Tässä syömisen webinaarisarjassa on tarkoitus käsitellä tyypillinen oraalisensomotoriikka, sen poikkeavuudet ja syöttämisen periaatteet. (osa 1)
Lisäksi lapsella saattaa olla erilaisia rakenteellisia tai toiminnallisia seikkoja (pään alueen syndroomat, sensoriset ja/tai käyttäytymisen erityispiirteet), jotka tulee ottaa huomioon, kun annetaan syömiseen liittyviä ohjeita, hoidetaan samaa lasta tai kuntoutetaan lasta yhteisterapiassa. (osa 2)

Syömispulmien taustalta voi löytyä aistimusten käsittelyn ongelmia. Tutkimusten mukaan jopa 80 %:lla lapsista, joilla on syömisvaikeuksia, on pulmia aistisäätelyssään. Lapsen aistisäätelyä voidaan tukea sekä ennen ruokailua että sen aikana. Aistisäätelyhäiriöisen lapsen kanssa on tärkeää kiinnittää huomiota myös ruokailuympäristön ärsykkeisiin. Ruokavalion laajentamisessa onnistuakseen on lapsen aistisäätelyn haasteet kartoitettava ja huomioitava. (osa 3)

Yhteisterapia on kahden eri ammattikuntaa edustavan työntekijän rinnakkaista yhteistyötä. Mutta se on myös erittäin paljon kahta erillistä terapiaa hedelmällisempi, lapsen toiminnan eri osa-alueet huomioon ottava lähestymistapa, jossa kirjaimellisesti ollaan yhteisellä asialla. Lapsi on kokonaisuus, niin parhaimmillaan myös kuntoutus. (osa 4)

Huom! Jos et halua osallistua koko sarjaan, huomioi, että ensimmäinen osio vaaditaan pohjaksi kaikille muille. Jos olet kiinnostunut vain jostain tietystä osiosta, mutta olet aiemman koulutuksen yhteydessä opiskellut tyypillisen ja epätyypillisen syömiskehityksen, ole yhteydessä puhelimitse 0504386862 / Riikka Östman tai sähköpostitse  riikka.ostman@kuntoutuskouluttajat.fi.

Torstai 1.9.2022 klo 9-13
1. Syömisen kehitys ja syöttäminen 
Kouluttaja Helena Törölä
– oraalimotoriikan kehitys pääpiirteissään
– oraalimotoriikka suhteessa kokonaismotoriikkaan
– epätyypillinen oraalimotoriikka
– syöttöpaikka ja ruokailuvälineet
– syöttämisen periaatteet

Perjantai 9.9.2022 klo 12-15.30
2. Rakenteelliset ja sensomotoriset syömisvaikeudet
Kouluttaja Ulla Ström
– syöminen: anatomiaa ja toimintaa
– tavallisimmat syndroomat, jotka aiheuttavat kasvojen ja nielun alueen poikkeavuuksia
– sensorisia ja motorisia syömisvaikeuksia – huomioitavia seikkoja

Keskiviikko 14.9.2022 klo 12-15.30
3. Aistisäätelyn näkökulma syömiseen
Kouluttaja Annukka Moilanen
– sensorisen integraation teorian perusteita
– aistisäätelyhäiriöiden vaikutus syömiseen
– käytännön vinkkejä lapsen aistisäätelyn tukemiseen
– käytännön vinkkejä lapsen ruokavalion laajentamiseen
– käytännön vinkkejä perheen ja päivähoidon ohjaamiseen sekä tukemiseen”

Tiistai 4.10.2022 klo 9-13
4. Syömisongelmien lähestyminen yhteisterapian keinoin
Kouluttajat Helena Törölä ja Liisa Kallinen
– tapausesimerkki yhteisterapiasta monivammaisen lapsen syömisen kuntoutuksessa

Webinaarikohtainen kesto voi hieman vaihdella kysymysten ja keskustelun määrästä riippuen, mutta päättyvät viimeistään ilmoitetun ajan mukaisesti.

Webinaarien toteutus:
Webinaarit toteutetaan Zoom Cloud Meetings -ohjelmalla, jonka käytöstä voit lukea lisää tästä linkistä.

Huom! Koulutus on jäsenetukoulutus, jolloin Kuntoutusyrittäjät ry:n jäsenille koulutus on edullisempi. Jos et vielä ole Kuntoutusyrittäjät ry:n jäsen, mutta kiinnostunut liittymään, pääset tästä linkistä tutustumaan Kuntoutusyrittäjät ry:n muihinkin jäsenetuihin.

 

Webinaarisarjan kouluttajat:

Helena Törölä, puheterapeutti, FT, NDT Bobath Seniorikouluttaja
Helena Törölä on työskennellyt yli 40 vuotta erilaisten syömishäiriöiden parissa sekä erikoissairaanhoidossa että ammatinharjoittajana. Eläkkeelle siirryttyään hän kouluttaa syömisvaikeuksien hoidosta ja tekee konsultaatiota sekä ammatillista työnohjausta. Hän on väitellyt aiheesta Erittäin ennenaikaisina syntyneiden lasten ääntelyn ja syömisen taidot. Seurantatutkimus syntymästä ensisanaan ja ensiaskeleeseen.

Ulla Ström, puheterapeutti, FM, NDT-terapeutti
Ulla Ström on pitkän työuransa aikana suuntautunut lasten kielellisten, puhe- ja syömisvaikeuksien tutkimiseen ja hoitoon. Hän on toiminut yli 20 vuotta TYKS:n Lastenneurologisen yksikön arviointitiimissä sekä Lastenklinikan yksiköissä syömisvaikeuksiin perehtyen. Tällä hetkellä hän tekee konsultaatiota ja ohjausta lasten syömisvaikeuksiin.

Annukka Moilanen, toimintaterapeutti, SI-terapeutti, SOS feeding -terapeutti, imetysohjaaja
Annukka Moilanen on työssään lasten toimintaterapeuttina erikoistunut pienten lasten syömisvaikeuksiin, aistisäätelyhäiriöihin ja lasten lähiympäristön ohjaukseen. Imetysohjaajana lähimpänä sydäntäni on allergisten ja refluksioireilevien vauvojen imetys ja siinä onnistuminen. Pitkän työkokemuksen ja omien lasten kautta Annukka on oppinut, että varsinkin lasten kohdalla kaikki todellakin vaikuttaa kaikkeen ja joskus pienikin muutos asioissa voi tuoda suuren helpotuksen arkeen.

Liisa Kallinen, fysioterapeutti, NDT Bobath-terapeutti, NDT Bobath-vauvaterapeutti, NDT Bobath-seniorikouluttaja
Liisa Kallinen on pitkään liikuntavammaisten lasten kuntouttajana toiminut fysioterapeutti. Hän on työskennellyt ammatinharjoittajana lasten fysioterapiapalveluita tuottavassa Marjuli Oy:ssä sekä Lohipadon koululla uransa alkuvuosina. Hän on NDT-seniorikouluttaja ja mm. aloittanut NDT-koulutuksen Pohjois-Suomessa vuonna 1989. Terapiatyön lisäksi hän on kouluttanut erittäin aktiivisesti aina eläkkeelle jäämiseensä asti (vuonna 2017) ja sen jälkeenkin vähäisessä määrin.

 

Kohderyhmä: Webinaarisarja on suunnattu kuntoutuksen ammattilaisille ja soveltuu lisäksi hyvin esimerkiksi terveydenhoitajille, muille hoitoalan ammattilaisille sekä opetuksen ja kasvatuksen amattilaisille.

Webinaarisarjan hinta (kaikki 4 osaa):
Normaalihinta 400 € + alv 24 %,
Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:n jäsenetuhinta 360 € + alv 24 %

Yksittäiset webinaarit 135 € + alv 24 % (ei erillistä jäsenetuhintaa)

Ilmoittautuminen:
Yhteisellä asialla -koko sarja (4 osaa)

Ilmoittautuminen yksittäisiin webinaareihin: 
Syömisen kehitys ja syöttäminen 1.9.2022
Rakenteelliset ja sensomotoriset syömisvaikeudet 9.9.2022
Aistisäätelyn näkökulma syömiseen 14.9.2022
Syömisongelmien lähestyminen yhteisterapian keinoin 4.10.2022

Huomioi, että osa 1 vaaditaan pohjaksi muille webinaareille. Jos olet Kuntoutuskouluttajien aiemmassa koulutuksessa opiskellut tyypillisen ja epätyypillisen syömiskehityksen, voit ilmoittautua yksittäiseen webinaariin osallistumatta osaan 1. Jos olet jossain muussa yhteydessä opiskellut tyypillisen ja epätyypillisen syömiskehityksen, ole yhteydessä puhelimitse 050 438 6862 / Riikka Östman tai sähköpostitse: riikka.ostman@kuntoutuskouluttajat.fi.

Peruutusehdot:
Kuukautta ennen koulutuspäivää peruutukset veloituksetta, sen jälkeisistä peruutuksista veloitamme 50 % koulutuksen kokonaishinnasta. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa maksutta. Ilman peruutusilmoitusta koulutuksesta pois jääneiltä veloitamme koulutuksen koko hinnan.

Lisätiedot: info@kuntoutuskouluttajat.fi tai Riikka Östman p. 050 438 6862