Hae

Luovat taideterapeuttiset menetelmät moniaistisessa kuntoutuksessa


23.09.2022 - 26.11.2022

Oulunkylän Vanha asema Oulunkylän tori 1 b 00640 Helsinki Kartta sivun lopussa »

Koulutuksen tarkoituksena on syventää ja laajentaa osallistujan osaamista kokonaisvaltaisessa kuntoutuksessa ja sanattomassa ohjauksessa luovia taideterapeuttisia menetelmiä käyttäen. Koulutus koostuu kahdesta moduulista, joista ensimmäinen syyskuussa 2022 ja toinen marraskuussa 2022. Moduulien välillä on terapeutin itsereflektio-harjoituksia, käytännön asiakastyöt sekä teknistä harjoittelua. Koulutukseen liittyvät tehtävät toimivat oman asiakastyön sekä kuntoutustoiminnan kehittämisessä.

Koulutus antaa osallistujalle taitoa käyttää taideterapeuttisia luovia menetelmiä terapian kuntouttavana lisävälineenä. Koulutuksen lähestymistapa on sanaton ilmaisu, holistinen kokonaisvaltaisuus ja vahvimpana suuntauksena Gestalt-terapia.

Kouluttaja Alaya Anneli Willman on kehittänyt taideterapian menetelmiä osana autisminkirjon kuntoutusta (Kela ja HUS) sekä ikääntyneiden moninaiseen terapiatarpeeseen. Menetelmiä on hyödynnetty Kelan perhekuntoutuksen tutkimuksessa.

Koulutuksessa syntyy osallistujalle omakohtainen Portfolio-menetelmäkansio, joka sisältää tiedot käsiteltävien menetelmien työtavoista, materiaalitarpeista, ohjausmenetelmistä, arvioinnista sekä kiinnekohdat omaan työympäristöön. Portfolio toimii työkaluna, jossa menetelmien teoria ja käytäntö yhdistyvät ja se niveltyy hyvin liitettäväksi ammatillisiin viitekehyksiin. Menetelmiä voi käyttää myös terapeutin itsereflektion ja sisäisen tasapainon välineenä.

Koulutus soveltuu kaikenikäisten asiakkaiden kanssa työskenteleville, eikä osallistuminen edellytä mitään aiempaa koulutusta tai kokemusta taideterapeuttisten menetelmien käytöstä. Koulutuspäivät toteutuvat Helsingissä Oulunkylän vanhalla asemalla. Paikalle pääset helposti junalla ja myös autolla tuleville löytyy kohtuullisesti pysäköintipaikkoja.

Lue kouluttajasta ja teemasta lisää: Tietoisuuden Poluille Kuntouttavin Taideterapeuttisin Menetelmin

Koulutuspäivät:

MODUULI 1
perjantai 23.9. klo 12-17
lauantai 24.9. klo 9-17

MODUULI 2
perjantai 25.11. klo 12-17
lauantai 26.11. klo 9-17

Koulutukseen sisältyvät menetelmät:
Muotopiirustustyöskentely
Maalaustyöskentelyt
Muovailutyöskentelyt
Ryhmänohjaus luovassa työskentelyssä ja sen menetelmiä

Koulutuspaikka: Oulunkylän vanha asema, Oulunkyläntori 1 b, 00640 Helsinki

Koulutus toteutuu, kun on vähintään 12 osallistujaa. Koulutukseen otetaan enintään 20 osallistujaa.

Kohderyhmä: Kuntoutusalan ammattilaiset

Koulutuksen laajuus: yhteensä 4 opintopistettä
– sisältää 4 koulutuspäivää (26 tuntia+ harjoitustyöt), itsenäisen opiskelun tehtävät, tekniikka / metodiharjoittelut, itsereflektio ja työssäoppimisjaksot moduulien välissä sekä lopputyönä Terapiaohjauksen portfolio

Kouluttaja: Alaya Anneli Willman, taideterapeutti, toimintaterapeutti, opettaja

Lisätiedot:
Sähköpostitse info@kuntoutuskouluttajat.fi tai puhelimitse Riikka Östman p. 050 438 6862

 

 

 

Koulutuksen kokonaishinta:
Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:n jäsenille 1000 € + alv 24 %
Normaalihinta 1100 € + alv 24 %

Koulutus laskutetaan kahdessa erässä. Tarvittaessa maksuaikataulusta voidaan sopia yksilöllisesti.

Koulutukseen osallistuminen edellyttää sitoutumista molempiin moduuleihin. Koulutuksen hintaan sisältyy lähipäivien keittolounaat ja kahvitarjoilut sekä opiskelu- ja etätehtävämateriaaleja.

Ilmoittautuminen: Luovat taideterapeuttiset menetelmät moniaistisessa kuntoutuksessa

Peruutusehdot:
Kuukautta ennen ensimmäistä koulutuspäivää peruutukset veloituksetta, sen jälkeisistä peruutuksista veloitamme 50 % koulutuksen kokonaishinnasta. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa maksutta. Ilman peruutusilmoitusta koulutuksesta pois jääneiltä veloitamme koulutuksen koko hinnan.


Kartta latautuu...