Geriatrisen kuntoutuksen erityisosaajakoulutus, mod I/IV

04.10.2021 – 06.10.2021 @ All Day –