Geriatrisen kuntoutuksen erityisosaaja -koulutus, mod II/IV

13.12.2021 – 15.12.2021 @ 00:00 –