Hae

Fysio- ja toimintaterapeutin lääkekoulutus


19.10.2022 - 02.11.2022

Etätapahtuma

Lääkekoulutus – Online

Koulutus on suunnattu fysio- ja toimintaterapeuteille vahvistamaan ja täydentämään ammattitaitoa lääkehoidon osalta. Koulutus sisältyy Kuntoutuskouluttajien suoravastaanottokoulutukseen lähes samansisältöisenä ja vastaa laajuudeltaan ja vaatimuksiltaa julkisella sektorilla fysioterapeuteille suunnattujen TULE-suoravastaanottokoulutusten opintokokonaisuutta lääkeosaamisessa.

 Lääkekoulutus fysio- ja toimintaterapeuteille:

Koulutuksen laajuus 1,5 op sisältäen:

  1. etukäteislukemiston
  2. kirjallisen tehtävän
  3. etuluentojen kuuntelu nauhoitteina
  4. kahden tunnin mittaisen etäopetussession sisältäen monivalintatentin

Kouluttaja: Jani Takatalo, LT, Fysiatri, TtM, ft OMT

Koulutuksen aikataulu:

  • etukäteislukemisto ja kirjallinen tehtävä oman aikataulun mukaan
  • etäluennot katsottavissa ajalla 19.10.-2.11.2022
  • etäopetussessio ja tentti ke 2.11. klo 14–16.00, alustana zoom

 Koulutuksen tavoitteet

  • Osata perusteet lääkkeiden määräyksen lainsäädäntö Suomessa
  • Osata peruskäsitteet farmakologiasta
  • Ymmärtää perusajatus lääkkeiden biokemiallisesta prosessista elimistössä ja sen merkityksestä
  • Osata eri lääkeaineluokat, niiden vaikutusmekanismit sekä haittavaikutukset
  • Ymmärtää lääkeaineiden yhteisvaikutuksia ja syitä niiden taustalla
  • Osata arvioida kipulääkkeiden yhteiskäytön järkevyyttä
  • Lisätä tietoa ravitsemuksesta osana muskuloskeletaalisten vaivojen hoitoa

Koulutuksen jälkeen tulisi osata…

  • neuvoa potilasta käsikauppalääkkeiden käytössä
  • toimia yhteistyössä lääkärin ja muun hoitohenkilöstön kanssa kipulääkityksen osalta
  • oppia puhumaan lääkärin kanssa osittain samaa kieltä ja samoja asioita lääkehoidon komplianssin parantamiseksi
  • osata arvioida potilaan lääkkeiden vaikutusta terapian toteuttamiseen ja osata tarvittaessa ohjata potilas lääkärin vastaanotolle

Kohderyhmä: Fysio- ja toimintaterapeutit, max. 28 osallistujaa

Koulutuksen hinta: 150 € + alv 24 %

Ilmoittautuminen: LÄÄKEKOULUTUS ONLINE

Peruutusehdot:

Kuukautta ennen koulutuksen alkamista, 2.10.2022 saakka peruutukset veloituksetta, sen jälkeisistä peruutuksista veloitamme 50 % koulutuksen kokonaishinnasta. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa maksutta.

ETUKÄTEISLUKEMISTO ja -TEHTÄVÄT:

1) Etukäteisaineisto (kirjallinen materiaali):

Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia. Pelkonen & Ruskoaho (toim.) Duodecim 2003, 3. tai uudempi  painos (vastaavat osiot). Vanhemmatkin painokset käyvät suurimmalta osin lukumateriaaliksi. Tutustu alla oleviin kokonaisuuksiin, älä turhaan takerru pieniin yksityiskohtiin, suuret linjat olennaisempia. Suurien linjojen opettelu helpottaa kurssilla oppimista.

 1. Farmakologian merkitys lääketieteessä, s. 12-16
 2. Farmakodynamiikka, s. 17-70
 3. Farmakokinetiikka, s. 71-108
 4. Kemialliset välittäjäaineet: Paikalliset välittäjäaineet:
  • Eikosanoidit, s. 214-223
 5. Tulehdus- ja immunologisia reaktioita vaimentavat lääkeaineet, s. 439-470
  • Tulehdusreaktio
  • Tulehduskipulääkkeet
  • Glukokortikoidit

Vastaava materiaali Farmakologia ja toksikologia kirjasta (Koulu, Tuomisto [Toim.] 2001). Tästä kirjasta kappaleet 1–4, 19 soveltuvin osin kattavat suunnilleen samat kokonaisuudet kuin Duodecimin kustantaman kirjan alueet.

2) Etukäteistehtävä:

Tutusta vähintään alla olevaan kirjallisuuteen ja tee siitä 250-500 sanan mittainen (fonttikoko 12, Times New Roman) jäsennelty hyvällä suomen kielellä esitetty tiivistelmä. Myös muuta materiaalia saa käyttää, kunhan lähteet on esitetty (tieteellisiä lähteitä; lähdeviitteitä ei lasketa työn kokonaispituuteen; alla on esitetty tehtävässä käytettävä minimimateriaali, johon ei tarvitse viitata työssä). Jos käytät muita lähteitä, tee tekstiin lähdeviittaukset asianmukaisesti. Materiaali jaetaan kurssille osallistuville tarvittaessa kuntoutuskouluttajien toimiston kautta sähköpostitse.

Tehtävän palautus viimeistään 30.10. kurssin pitäjälle sähköpostitse (jani.takatalo@fimnet.fi). Työn lähettäminen ajoissa on ehtona todistuksen saamiselle kurssista sekä etäopetussessioon ja tenttiin osallistumiselle.

Etukäteistehtävän lähde:

Brain K, Burrows TL, Rollo ME, Chai LK, Clarke ED, Hayes C, Hodson FJ, Collins CE. A systematic review and meta-analysis of nutrition interventions for chronic noncancer pain. J Hum Nutr Hiet 2018; https://doi.org/10.1111/jhn.12601

Image

3) TALLENTEET ja OPETUKSEN SISÄLTÖ

Kouluttaja: Jani Takatalo, LT, Fysiatri, TtM, ft OMT

 • Suomen lääkehoitojärjestelmä ja lainsäädännöt
 • Kipulääkeryhmät, farmakologian perusteita ja lääkkeiden yhteisvaikutukset
 • Kipumekanismit, patofysiologia
 • Tulehduskipulääkkeet ja parasetamoli
 • Hermokipulääkkeet ja kipukynnyslääkkeet
 • Opiaatit
 • Eri perussairauksien huomioiminen kipulääkitystä määrättäessä/suositeltaessa
 • Ravitsemuksellisia vaikutuksia inflammaation hoidossa
 • Monivalintatentti, tentin läpikäyminen (kysymyksiä etukäteismateriaalista ja opetuksen sisällöstä)
 • Keskustelua/kysymyksiä

Luennot on tallennettu kuunneltavaksi itsenäisesti 19.10.-2.11. välisellä ajalla (huomioikaa copyright-asiat, nauhoitteen tallentaminen on kielletty).

Keskustelua ja kysymykset sekä tentti ja sen välitön korjaus toteutetaan lääkeaiheesta Zoomin välityksellä ke 2.11.2022 klo 14:00-16:00, LÄSNÄOLO PAKOLLINEN! Linkki lähetetään osallistujille muutamaa päivää ennen opetusta.

4) MONIVALINTATENTTI

Etäopetussession aikana järjestetään monivalintatentti sisältäen kysymyksiä etukäteismateriaalista ja lähiopetuspäivän sisällöstä. Tentti tarkastetaan välittömästi tentin jälkeen paikan päällä. Tätä ennen voi kysyä kysymyksiä materiaaliin liittyen ja aikataulun puitteissa voidaan käydä potilastapauksia läpi yhdessä. Mikäli tenttiä ei pääse läpi, annetaan lisätehtävä kurssin suorittamiseksi.

Kurssitodistus

Kurssitodistuksen saa etukäteistehtävän ajoissa lähettäneet ja sen hyväksytysti suoritettuaan sekä tentin läpäistyään.

Edellisen ryhmän keskiarvo koulutuksesta: 8.9 (asteikolla 0-10)

“Tuli tarpeeseen, hyvä kokonaisuus ja auttaa ymmärtämään paremmin. Pitää itse tietää enemmän, kuin mitä työssä tarvitsee, ja tämä on siihen hyvä lisä.”

“Tallenteet tosi hyvät, toistettavasti kuunneltavat. Tämä olisi pitänyt olla jo vuosia sitten, mutta hyvänäin viime metreilläkin.”

Image