Hae
Kategoriat
kesäkuu 14, 2019

Suoravastaanoton juridiikasta ja tilaajan vastuusta

Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettu laki määrittelee terveydenhuollon ammattihenkilöiden välisen työnjaon henkilötasolla.

Kyseisen lain 23 a § käsittelee laillistettujen terveydenhuollon ammattihenkilöiden oikeutta antaa hoitoa itse tekemänsä hoidon tarpeen arvioinnin pohjalta eli tuttavallisemmin suoravastaanottona. Säännöksen mukaan fysioterapeutti (tai muu laillistettu terveydenhuollon ammattilainen) voi tehdä itse hoidon tarpeen arvion ja aloittaa välittömästi oireiden mukaisen hoidon, mikäli ko. ammattilaisen koulutus, kokemus ja tehtävänkuva antavat siihen myöden.

Suoravastaanottokoulutuksen vaikutus on näin ollen se, että se laajentaa henkilön koulutusta ja sitä kautta myös sitä asiakaspohjaa, jonka fysioterapeutti voi ottaa vastaan suoraan ilman lääkärin suorittamaa hoidon tarpeen arviointia. Tämä laajentaa terapeutin toimintamahdollisuuksia.

Sisällöltään ja laajuudeltaan kansalliseen käyttöön vakiintunut suoravastaanottokoulutus on yksi tapa osoittaa ulkopuolisille, että terapeutti on lain tarkoittamalla tavalla riittävän kokenut ja asianmukaisesti koulutettu ennalta suodattamattoman asiakasjoukon hoidon tarpeen arvion tekemiseen ja sitä seuraavan mahdollisen hoidon välittömään aloittamiseen.

Jollei tällaista koulutusta ole käynyt, se ei tarkoita välttämättä sitä, etteikö terapeutti olisi fysioterapian tule-suoravastaanottoon kykenevä. Institutionaalinen palveluiden ostaja, kuten kunta, työterveyshuollon järjestäjä tai muu yritys ei kuitenkaan välttämättä tunne terapeuttia tai tämän koulutushistoriaa ennalta. Tällöin ostaja tarvitsee jonkinlaisen luotettavan selvityksen terapeutin koulutuksesta ja kokemuksesta. Hyväksytysti suoritettu fysioterapian suoravastaanottotutkinto tarjoaa tuon tilaajalle esitettävän luotettavan selvityksen.

Yksityishenkilöt eivät suoravastaanottotodistuksia välttämättä osaa erikseen terapeutiltaan kysellä eikä heidän tarvitse sitä osatakaan kysyä, mutta edellä mainittujen suurempien ostajien keskuudessa tutkinnolla voi olla ratkaiseva merkitys pohdittaessa sitä, ostetaanko yrittäjältä suoravastaanottopalvelua vai ei.

Analogiaa tähän voi hakea esimerkiksi ajokortista. Jokainen laillistettu terapeutti voidaan rinnastaa henkilöauton ajamiseen oikeuttavaan B-korttiin. Nyt jos terapeutti kerää korttiinsa ulkopuolisen toteamia lisäpätevyyksiä, kuten suoravastaanottoa ja työterveyshuollon ammattilaispätevyyksiä, voidaan B:n lisäksi esittää myös C- ja E -kortin mukaisia erityisiä pätevyyksiä.

Lue lisää seuraavasta Fysioterapeutin suoravastaanottokoulutuksesta, joka käynnistyy elokuusa 2019.


Kategoriat