Hae
Kategoriat
14 helmikuun, 2022

Kelan kevään 2022 kilpailutus ja koulutukset

14.2.2022

Kelan kevään 2022 kilpailutus ja koulutukset

Kukin tarjoaja vastaa tarjouksestaan itsenäisesti. Kuntoutusyrittäjät tai Kuntoutuskouluttajat ei ota vastuuta tästä kirjoituksesta tai sen sisällöstä. Kirjoitus voi sisältää virheitä ja Kela voi myös myöhemmin oikaista omia ilmoituksiaan. Lue tarjouspyyntö ja sen liitteet tarkasti, ja perehdy kaikkiin tarjouspyynnön jälkeen julkaistuihin lisätietoihin sekä kysymyksiin ja vastauksiin. Koulutusvaatimuksissa saattaa olla myös toimialakohtaisia eroja, jotka eivät ole vielä tätä kirjoitettaessa allekirjoittaneen tiedossa.

Kela on julkaissut kevään 2022 vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen materiaalit uudelle sopimuskaudelle. Sopimuskausi on kaksivuotinen, mutta siihen sisältyy aiempaan tapaan kahdelle vuodelle erilliset optiot.

Kilpailutus järjestetään vuoden 2014 kilpailutuksen tapaan ja edellisestä poiketen 50/50 hinnan ja laadun suhteella. Koulutusvaatimusten suhteen ollaan muuten pääosin samoilla linjoilla kuin 2018 kilpailutuksessa, mutta joitain perusvaatimuksia on kiristetty. Esimerkiksi allasterapian palvelukuvauksen perusteella on ymmärrettävä, että Trimmi-koulutus (tai vastaava) on terapeuteille pakollinen riippumatta siitä, annetaanko kuntoutus uimahallissa koulutetun valvojan silmän alaisuudessa vai ei. Koulutus kuuluu perusvaatimuksiin, joten siitä ei saa lisäpisteitä. Vastaavasti koulutuksen käyntiajankohdalle on aikaa aina 1.1.2023 asti.

Lisäpisteytettävät koulutukset vaikuttaisivat toteutuvan hieman kireämmässä aikataulussa. Niin pitkien kuin lyhyempienkin koulutusten tulee olla käytynä tarjouksen jättämisen määräaikaan saakka. Koulutusten on myös oltava käytynä Valviran pätevyyden saamisen jälkeen, joten mahdollisesta aiemmasta ammatista saadut koulutukset eivät välttämättä kanna uuden mukaiseen pisteytykseen, vaikka ne kenties lyhyinä pisteytettävinä koulutuksina kuntoutusta tukisivatkin.

Tarjousten vertailussa huomioidaan lopulta terapeuttikohtaisten pisteiden keskiarvo. Näin jokainen nimetty terapeutti vaikuttaa jonkin verran koulutuksellaan ja kokemuksellaan tarjoukseen. Lisäpisteitä saa myös muusta kuin terapeuteista, mutta terapeuttien koulutuksella ja kokemuksella on kilpailutuksessa suuri painoarvo.

Kela mahdollistaa myös rekrytoitavien terapeuttien tarjoamisen, mutta heidät on nimettävä lokakuun alkuun mennessä.

Määräajat – ja mahdollinen ristiriita

Lisä- ja täydennyskoulutuksille vaikuttaisi olevan toisistaan eriävät määräajat. Lyhyistä lisä- ja täydennyskoulutuksista huomioidaan 1.1.2017 lukien tarjouksen jättöhetkeen mennessä suoritetut koulutukset. Kannattaa huomata, että tarjouksen jättöhetki voi olla jokin muu hetki, kuin tarjouksen viimeinen määräaika. Tarjous voidaan periaatteessa jättää vaikka heti, jolloin näiden koulutusten tulee olla silloin käytynä.

Pitkät ammattitaidon vahvistamiseen ja syventämiseen liittyvät koulutukset ilmoitetaan tarjouspyynnön mukaan tarjousten jättämisen määräaikaan mennessä. Tarjoukset jätetään yleensä hyvissä ajoin ennen määräaikaa.

Tiedossa ei ole, onko ero tarkoituksella kirjattu vai ei, joten asiasta on hyvä tehdä Kelalle Hanki-palvelussa selventävä kysymys ja seurata Kelan tiedotteita. Erolle voi olla myös jokin syy, joka ei ole vielä tiedossa. Nykyisellään se vaikuttaisi kannustavan antamaan tarjouksen lähempänä tarjouksen määräaikaa, mikä voi lisätä riskejä esimerkiksi tietoteknisistä viime hetken ongelmista.

Myös kaikista muista kysymyksistä oikea osoite on Hanki-palvelun kysymys-vastaus -kenttä, johon kysymyksiä voi vielä tämän viikon kirjoitella. Kela pyrkii vastaamaan kysymyksiin huhtikuun 12. päivään mennessä.

Rekrytoitavien terapeuttien koulutusten määräaika on sekin hieman epäselvä, mutta tarjoajien tasapuolinen kohtelu huomioiden on turvallista olettaa, että samoja koulutuspäivävaatimuksia sovelletaan niin olemassa oleviin kuin vasta rekrytoitaviin terapeutteihin.

Päivitys 17.2.2022 / Juhani Saarinen

Kelan tarjouspyyntö vaikuttaisi olevan sisäisesti ristiriitainen. Osassa tarjouspyyntöä vaaditaan koulutusten suorittamista määräpäivään mennessä, kun taas tarjouspyynnön myöhemmässä osassa lisä- ja täydennyskoulutuksille on asetettu määräajaksi tarjouksen jättöpäivä, kun aiemmin määräajaksi on merkitty tarjouksen viimeinen jättöpäivä. Koska asiakirja on sisäisesti ristiriitainen, tulee Kelalta toivottavasti tälle esitettyjen kysymysten pohjalta täsmennys tai uusittu tarjouspyyntö.

 

 

 


Kategoriat